El camí cap a Frankfurt 2007. Entrevista a Oriol Castanys, editor d'RBA/La Magrana, per Jordi Capdevila

J.C. Qui creu que ha d'anar a la Fira de Frankfurt 2007 com a representant de la cultura catalana?
O.C. Cal tenir en compte que Frankfurt és una Fira del Llibre a la qual anem els editors. I aquesta fira porta cada any els editors d'un país o d'una cultura com a convidats d'honor i l'any 2007 han triat la cultura catalana. Som una indústria editorial i hi hem d'anar amb el que fem, que és l'edició de llibres en les dues llengües, catalana i castellana. És una bona ocasió per anar-hi amb més autors que normalment, però hi hem d'anar amb tots els escriptors que tenim.
J.C. ¿Creu que la cita de Frankfurt ha de prioritzar la literatura catalana per projectar-la més a l'exterior?
O.C. Crec que és una bona ocasió per donar a conèixer la literatura catalana, però no s'ha de prioritzar res, perquè únicament es tracta de mostrar el que fem. No es tracta de prioritzar ni de no prioritzar, sinó de reflectir el que publiquem els editors catalans. És una bona ocasió per anar a ensenyar-ho tot, tant els autors catalans que escriuren en català com els que ho fan en castellà.
J.C. ¿Creu encertada la política de l'Institut Ramon Llull de fomentar les traduccions d'obres d'autors catalans a l'alemany i després promocionar els seus llibres? ¿La seva editorial intenta traduir a l'alemany algun dels autors que publica?
O.C. Quan estigui ben clar com s'ha d'anar a Frankfurt, intentarem fer el que calgui per promocionar els nostres autors. Ara bé, no podem oblidar que la feina de fer conèixer els autors és bàsicament dels agents literaris. Però si tenim escriptors que els representem des de l'editorial farem un esforç més gran per traduir-los perquè el ressò sigui superior.
J.C. Com valora la polèmica creada al voltant de la presència catalana a Frankfurt?
O.C. Es absurda i gratuïta. Pot ser perjudicial en tots els sentits.
J.C. ¿Vostè creu que hi haurà un abans i un després de Frankfurt?
O.C. Vull insistir en el fet que Frankfurt és només una fira del llibre. S'ha d'aprofitar que la cultura catalana sigui protagonista però tenint molt clar que a Frankfurt no hi anem a salvar ni la llengua ni la cultura catalanes.