Activitats i notícies

   

 • 10-04-17

  Aquest 2017 se celebra la commemoració del 40è aniversari de l'històric Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), una decisiva reflexió de tota la societat civil sobre l'estat de la cultura catalana arreu dels Països Catalans, i sobre el futur que es presentava amb l'inici del procés de democratització de l'Estat després de la mort del General Franco.
   

 • 10-04-17

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana acaba de publicar tres quadríptics que informen de les novetats literàries publicades en català durant el 2016.

  Són la Notícia bibliogràfica dels escriptors de les Illes, la Notícia bibliogràfica dels escriptors valencians i una tercera que comprèn les publicacions dels autors socis de l'AELC de tots els territoris, la Notícia bibliogràfica dels socis de l'AELC.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">10 d'abril del 2017</span></div> <br /> <p align="justify">L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana acaba de publicar tres quadr&iacute;ptics que informen de les novetats liter&agrave;ries publicades en catal&agrave; durant el 2016.</p> <p align="justify">S&oacute;n la <i>Not&iacute;cia bibliogr&agrave;fica dels escriptors de les Illes</i>, la <i>Not&iacute;cia bibliogr&agrave;fica dels escriptors valencians</i> i una tercera que compr&egrave;n les publicacions dels autors socis de l'AELC de tots els territoris, la <i>Not&iacute;cia bibliogr&agrave;fica dels socis de l'AELC</i>.</p> <p align="justify">S'hi recullen les obres aparegudes en primera edici&oacute; durant el 2016, escrites originalment en catal&agrave; o tradu&iuml;des al catal&agrave;, a m&eacute;s de guions de ficci&oacute; difosos i obres teatrals estrenades el 2016.</p> <p align="justify">L'objectiu d'aquests reculls bibliogr&agrave;fics &eacute;s mostrar la bona salut de la producci&oacute; liter&agrave;ria en catal&agrave; arreu dels Pa&iuml;sos Catalans, i fomentar una visi&oacute; de conjunt del panorama literari actual en llengua catalana en el mercat cultural que li &eacute;s propi. Per aix&ograve; es fa difusi&oacute; dels quadr&iacute;ptics a llibreries, biblioteques, centres culturals i institucions de tot el territori.</p> <p align="justify">Podeu descarregar les publicacions gratu&iuml;tament i compartir-les des d'aquest enlla&ccedil;: <a href="/publicacions-noticies-bibliografiques" target="_blank">Not&iacute;cies bibliogr&agrave;fiques</a>.</p> <p class="rtecenter"><br /> &nbsp;</p> <p align="center"><table width="550" border="10" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td class="rtecenter"><a href="/files/noticia-bibliografica-escriptors-illes-2016.pdf" target="_blank"><img src="/files/coberta-noticia-escriptors-illes-2016.jpg" title="DESCARREGA" alt="" width="163" height="360" /></a></td> <td class="rtecenter"><a href="/files/noticia-bibliografica-escriptors-valencians-2016.pdf" target="_blank"><img src="/files/coberta-noticia-bibliografica-escriptors-valencians-2016.jpg" title="DESCARREGA" alt="" width="194" height="360" /></a></td> <td class="rtecenter"><a href="/files/noticia-bibliografica-socis-aelc-2016.pdf" target="_blank"><img src="/files/coberta-noticia-bibliografica-socis-aelc-2016.jpg" title="DESCARREGA" alt="" width="180" height="360" /></a></td> </tr> </tbody> </table></p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 05-04-17
  5 d'abril del 2017


  El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha anunciat avui els Premis Nacionals de Cultura 2017.

 • 03-04-17

  Miquel Desclot: Premi Cavall Verd Rafel Jaume de traducció de poesia, per la traducció del Cançoner, de Francesco Petrarca. [Més informació]
  Rosa Fabregat: Premi Sikarra, per la seva trajectòria. [Més informació]
  Isabel Robles: Lletra Lila de l'AELC, per la seva trajectòria. [Més informació]

 • 31-03-17

  Del 3 al 6 d'abril té lloc la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya (Bologna Children's Book Fair), la fira professional dedicada al llibre infantil de referència a nivell mundial, amb la literatura catalana com a convidada d'honor.

  El programa de la participació de la literatura infantil i juvenil catalana a la Fira ha estat coordinat per l'Institut Ramon Llull, i comissariada per la llibretera Paula Jarrin. L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha format part de la comissió de treball per a confeccionar-ne el programa.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">31 de mar&ccedil; del 2017</span></div><br /> <p class="rtecenter"><b>Del 3 al 6 d'abril t&eacute; lloc la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya (Bologna Children's Book Fair), la fira professional dedicada al llibre infantil de refer&egrave;ncia a nivell mundial, amb la literatura catalana com a convidada d'honor.</b></p> <p align="justify">El programa de la participaci&oacute; de la literatura infantil i juvenil catalana a la Fira ha estat coordinat per l'Institut Ramon Llull, i comissariada per la llibretera Paula Jarrin. L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana ha format part de la comissi&oacute; de treball per a confeccionar-ne el programa.</p> <p align="justify">A la Fira la participaci&oacute; de la literatura catalana comptar&agrave; amb una exposici&oacute; a l'espai central del recinte, titulada &laquo;Sharing a Future&raquo;, amb una mostra d'il&middot;lustracions i textos. El programa literari a la Fira consistir&agrave; en converses, taules rodones i presentacions organitzades en els espais &laquo;caf&egrave; dels il&middot;lustradors&raquo;, &laquo;caf&egrave; dels autors&raquo;, &laquo;caf&egrave; dels traductors&raquo; i &laquo;caf&egrave; digital&raquo;. A m&eacute;s de les activitats en aquests espais, el programa d'activitats donar&agrave; espai a nou activitats m&eacute;s amb escriptors, il&middot;lustradors, agents literaris, editors i el sector empresarial infantil que presentaran projectes i conversaran sobre aspectes espec&iacute;fics de les seves realitats professionals.</p> <p align="justify">A m&eacute;s, hi haur&agrave; un <i>stand</i> de 176 metres quadrats. Durant els dies de la Fira, editorials i ag&egrave;ncies catalanes i les institucions participants portaran a terme un gran nombre de reunions amb editorials i ag&egrave;ncies de tot el m&oacute;n per presentar-los les novetats liter&agrave;ries del sector.</p> <p align="justify"><img src="/files/C8jIPbCXYAEBgzI.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="200" height="267" align="left" />Paral&middot;lelament, la literatura catalana far&agrave; aquests dies una &laquo;invasi&oacute; pac&iacute;fica&raquo; arreu de la ciutat de Bolonya, amb activitats a les biblioteques (tallers, teatre i cinema familiar, etc.), un seminari de traducci&oacute; liter&agrave;ria catal&agrave;-itali&agrave;, un simposi sobre literatura infantil i juvenil i diverses exposicions que mostren el treball d'escriptors i il&middot;lustradors.<br /> &nbsp;<br /> Entre molts altres autors que hi participen a trav&eacute;s de les respectives editorials, hi han estat convidats Maite Carranza, Lola Casas, David Cirici, Jaume Copons, Andreu Galan, Patricia Geis, Gabriel Janer Manila, Anna Llenas, Anna Manso, Andreu Mart&iacute;n, Anna Obiols, Pon&ccedil; Pons, Care Santos, Jordi Sierra i Fabra, i els traductors Anna Casassas i Jordi Mart&iacute;n Lloret.</p> <p align="justify">Amb 53 anys d'exist&egrave;ncia de la Fira, &eacute;s la primera vegada que el convidat d'honor &eacute;s una cultura sense estat: &laquo;La proposta catalana &eacute;s mod&egrave;lica de com ha de ser un programa d'un pa&iacute;s convidat; han interpretat molt b&eacute; el que requereixen tan l'esdeveniment com la ciutat&raquo;, ha declarat Elena Pasoli, directora d'una fira que, amb 20.000 metres quadrats, acollir&agrave; m&eacute;s de 1.200 stands de 75 pa&iuml;sos diferents i prop de 26.000 professionals del sector entre editors, autors, il&middot;lustradors, traductors, agents literaris, emprenedors, llibreters, bibliotecaris, etc.</p> <br /> <p align="justify">&nbsp;</p> <div class="rtecenter"><a href="http://www.bolognachildrensbookfair.com" target="_blank"><img src="/files/books-in-catalan.jpg" alt="" width="550" height="143" align="absMiddle" /></a></div> <p align="justify"><br /> La participaci&oacute; a la Fira del Llibre de Bolonya est&agrave; encap&ccedil;alada per l&rsquo;Institut Ramon Llull, consorci format pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i l&rsquo;Ajuntament de Barcelona.</p> <p align="justify">A m&eacute;s, el programa compta amb la col&middot;laboraci&oacute; del Govern d&rsquo;Andorra, la Generalitat Valenciana, el S&iacute;ndic de l&rsquo;Alguer, l&rsquo;Ajuntament de Vic,&nbsp; l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Ag&egrave;ncies Liter&agrave;ries, l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Editors en Llengua Catalana, l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Escoles d&rsquo;Il&middot;lustraci&oacute; de Catalunya, l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Escriptors en Llengua Catalana, l&rsquo;Associaci&oacute; Il&middot;lustra, l&rsquo;Associaci&oacute; Professional d&rsquo;Il&middot;lustradors de Catalunya, Biblioteques de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona, Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, el Consell Catal&agrave; del Llibre Infantil i Juvenil, la Corporaci&oacute; Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Gremi d&rsquo;Editors de Catalunya, el Gremi d&rsquo;Editors de les Illes Balears, el Gremi de Llibreters de Catalunya, l&rsquo;Institut Catal&agrave; de les Empreses Culturals, Illenc i la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes.</p> <p align="justify"><b>M&eacute;s informaci&oacute;:</b> <a href="http://bologna17.llull.cat" target="_blank">http://bologna17.llull.cat</a> / <a href="http://www.bolognachildrensbookfair.com" target="_blank">http://www.bolognachildrensbookfair.com</a><b> </b></p> <b><br /> Programa:</b> <a href="http://www.bolognachildrensbookfair.com/en/programme/general-programme/5663.html" target="_blank">http://www.bolognachildrensbookfair.com/en/programme/general-programme/5663.html</a><br /><br />* <a href="http://www.bookfair.bolognafiere.it/media/libro/press_release/2017/BCBF_2017_chiusura_eng.pdf" target="_blank">Report de clausura de la Fira de Bolonya (12/04/2017)</a>.<br /><br type="_moz" />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 27-03-17

  L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) entregarà dissabte dia 25 de març, a Manacor els guardons de la XXXIV edició dels Premis Cavall Verd que enguany són per a Lluís Solà i Miquel Desclot.

  Lluís Solà ha estat guardonat amb el Premi Josep Maria Llompart per l’obra Poesia completa (Edicions de 1984) com a millor llibre de poesia en català publicat el 2016.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">23 de mar&ccedil; del 2017</span></div> <br /> <p align="center"><b> L&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Escriptors en Llengua Catalana (AELC) entregar&agrave; dissabte dia 25 de mar&ccedil;, a Manacor els guardons de la XXXIV edici&oacute; dels Premis Cavall Verd que enguany s&oacute;n per a Llu&iacute;s Sol&agrave; i Miquel Desclot. </b></p> <p align="center"><b> Llu&iacute;s Sol&agrave; ha estat guardonat amb el Premi Josep Maria Llompart per l&rsquo;obra <i>Poesia completa </i>(Edicions de 1984) com a millor llibre de poesia en catal&agrave; publicat el 2016.</b></p> <p align="center"><b> Miquel Desclot rebr&agrave; el Premi Rafel Jaume a la millor traducci&oacute; po&egrave;tica de l&rsquo;any per <i>Can&ccedil;oner</i>, de Francesco Petrarca&nbsp; (Proa) el poeta i humanista del segle XIV.</b></p> <p align="center">L&rsquo;acte d&rsquo;entrega dels guardons tendr&agrave; lloc dissabte, dia 25 de mar&ccedil;, durant un sopar literari al restaurant Can March de Manacor, dins el marc d&rsquo;una jornada en homenatge al polifac&egrave;tic escriptor i cantautor Guillem d&rsquo;Efak.</p> <p align="justify"><b> <img src="/files/lluis-sola-web.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="250" height="188" align="left" /></b><span style="font-size: larger;"><b>Premi Josep Maria Llompart</b></span><br /> <b><i>Poesia completa</i> de Llu&iacute;s Sol&agrave;</b> (Vic, 1940) desgrana amb poc m&eacute;s de mil p&agrave;gines la poesia de l&rsquo;autor d&rsquo;en&ccedil;&agrave; de 1958 fins al 2015. A m&eacute;s, el volum publicat per Edicions de 1984 tamb&eacute; aplega quaranta-dos llibres in&egrave;dits que fan de l&rsquo;obra un minuci&oacute;s rep&agrave;s per la paraula m&eacute;s personal de l&rsquo;escriptor i sobre la necessitat del mot per entendre el m&oacute;n i l&rsquo;home.<br />&nbsp;<br />El llibre consta de dues parts principals. Per un costat, els poemes dels inicis de l&rsquo;autor fins a l&rsquo;any 1999, i una segona part de l&rsquo;obra po&egrave;tica posterior i que encara no havia estat publicada. En ell aprofundeix en la seva idea d&rsquo;un poeta que parla de la persona &ldquo;en el seu conjunt&rdquo; a partir d&rsquo;una base fonamental que defineix l&rsquo;obra de Sol&agrave;, com &eacute;s la import&agrave;ncia de la paraula per recollir-hi en ella els elements de la vida.<br />&nbsp;<br />El fet po&egrave;tic, la import&agrave;ncia de la poesia per &ldquo;salvar els homes per esdevenir m&eacute;s dignes&rdquo; forma part d&rsquo;aquesta primera part del volum amb un Sol&agrave; m&eacute;s reivindicatiu. Mentre que la segona part, m&eacute;s reflexiva segons apunta el propi autor, aprofundeix en la condici&oacute; humana i el paisatge que ens conforma, sempre lligat al seu m&oacute;n m&eacute;s personal. &Eacute;s, en definitiva, i com apunta el propi autor &ldquo;un llibre que va directe al cor de la poesia&rdquo;.</p> <p align="justify"><b><img src="/files/foto miquel desclot.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" title="Miquel Desclot (Fotografia &copy; Carme Esteve / AELC)" alt="" width="250" height="188" align="left" /></b><span style="font-size: larger;"><b>Premi Rafel Jaume</b></span><br /> L&rsquo;obra guanyadora del premi Rafel Jaume, <b><i>Can&ccedil;oner</i>, de Francesco Petrarca, tradu&iuml;da per Miquel Desclot</b>, ha estat publicada per Proa. En ella es recullen els 8.000 versos l&iacute;rics del considerat pare de l&rsquo;Humanisme, Francesco Petrarca.<br />&nbsp;<br />L&rsquo;obra de Petrarca &eacute;s el primer can&ccedil;oner de la poesia l&iacute;rica europea, que es convert&iacute; en model po&egrave;tic fins a principis del segle XX. Precisament, la import&agrave;ncia de Petrarca, segons relata la pr&ograve;pia editorial, rau en el fet d&rsquo;haver creat un espai l&iacute;ric plenament hum&agrave; en qu&egrave; s&rsquo;han reconegut els poetes moderns.<br />&nbsp;<br />Miquel Desclot s&rsquo;embarc&agrave; en aquesta traducci&oacute; l&rsquo;any 1994 traduint la part incompleta d&rsquo;Usbald Cardona. Un treball que ha anat fent amb els anys fins a presentar ara una edici&oacute; &iacute;ntegra i biling&uuml;e que restava pendent en la c&ograve;mput de la literatura tradu&iuml;da al catal&agrave;. No debades, els versos de Petrarca han marcat durant d&egrave;cades els poetes occidentals.</p> <p align="justify">En ell, Desclot empra un catal&agrave; &ldquo;d&rsquo;ara, per&ograve; culte&rdquo; com explica el traductor, on s&rsquo;ha servit de &ldquo;l&rsquo;edici&oacute; can&ograve;nica&rdquo; de l&rsquo;obra de Gianfranco Contini, per&ograve; tamb&eacute; edicions posteriors en itali&agrave; &ldquo;molt m&eacute;s acotades&rdquo; que li han facilitat un proc&eacute;s de traducci&oacute; llarg i interromput.</p> <p align="justify">&ldquo;Amb Petrarca ens trobam la ment i l&rsquo;&agrave;nima d&rsquo;un poeta que no &eacute;s tant immediatament atractiu per&ograve; que trama un relat subjacent i constant&rdquo; amb la seva renovaci&oacute; del llat&iacute; i la tornada als cl&agrave;ssics. Per a Desclot la tasca de traductor &eacute;s la d&rsquo;un &ldquo;escriptor que ha de tenir la humilitat de servir a l&rsquo;altre i l&rsquo;orgull de sentir que est&agrave; fent una feina nova&rdquo;, apunta Desclot. (Fotografia: &copy; Carme Esteve / AELC)</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>Valoraci&oacute; del jurat</b></span><br /> El jurat, conformat per Ramon Guillem, Bernat Joan, Maria Llopis, Pere A. Pons, i la vicepresidenta de l&rsquo;AELC per les Illes, Fanny Tur, es reun&iacute; a Sant Antoni de Portmany (Eivissa) el 17 de mar&ccedil;.</p> <p align="justify">Segons apunta la vicepresidenta de l&rsquo;AELC Fanny Tur, el jurat tot i destacar el bon nivell de les obres en catal&agrave; editades al llarg de 2016, va valorar i qualificar aquestes dues com a &ldquo;aut&egrave;ntiques fites culturals que nom&eacute;s es donen una vegada cada molts anys&rdquo;. Els membres del jurat varen manifestar tamb&eacute; que es tracta de dues obres i dos guardonats que donen prestigi als Premis.</p> <p align="justify">La literatura en catal&agrave; tenia en la traducci&oacute; del <i>Can&ccedil;oner</i> de Petrarca una de les seves fites pendents m&eacute;s importants, i que ara gr&agrave;cies a Miquel Desclot s'ha assolit. &ldquo;Aquesta obra &eacute;s el fruit de molts anys de treball per part del poeta i traductor, i ara ens ofereix una versi&oacute; magistral, &iacute;ntegra i biling&uuml;e dels 7.785 versos en 366 poemes (1 per a cada dia de l'any m&eacute;s 1) que integren la magna obra de l'humanista tosc&agrave;&rdquo;, apunten.</p> <p align="justify">Pel que fa a la <i>Poesia completa</i> de Llu&iacute;s Sol&agrave;, publicada per Edicions de 1984, destaquen que, juntament amb els 40 poemaris in&egrave;dits, converteix el volum &ldquo;en un dels esdeveniments po&egrave;tics i literaris m&eacute;s importants de la d&egrave;cada&rdquo;, fent honor a l'afirmaci&oacute; del propi Sol&agrave; en el pr&ograve;leg del llibre quan defineix el poeta com l'home de les paraules:</p> <p align="justify">&quot;... &Eacute;s possible que l'home, i en primer lloc l'home de les paraules, el poeta, hagi confiat massa en el poder de les paraules. Ara b&eacute;, que despr&eacute;s de tanta devastaci&oacute; i de tanta negaci&oacute; encara hi continuem confiant,... probablement &eacute;s una prova conclusiva de la nostra necessitat de la paraula.&quot;</p> <p align="center"><b> L&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Escriptors en Llengua Catalana tamb&eacute; destaca que la celebraci&oacute; d&rsquo;enguany tendr&agrave; lloc a Manacor ja que en aquesta edici&oacute; l'escriptor homenatjat &eacute;s Guillem d'Efak.</b></p> <p align="justify"><br /><span style="font-size: larger;"> <b>Col&middot;laboraci&oacute; institucional</b></span><br /> Per segon any consecutiu els premis Cavall Verd compten amb la col&middot;laboraci&oacute; del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, instituci&oacute; que aposta per aquests guardons literaris amb 34 anys d&rsquo;hist&ograve;ria i que han premiat les veus po&egrave;tiques m&eacute;s rellevants dels territoris de parla catalana</p> <p align="justify"><b> <img src="/files/guillem defak.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="200" height="288" align="left" /></b><span style="font-size: larger;"><b>Homenatge a Guillem d&rsquo;Efak</b></span><br /> Com ja &eacute;s tradici&oacute; en la celebraci&oacute; d&rsquo;aquests guardons, els Cavall Verd tamb&eacute; retran homenatge a un escriptor de les Illes Balears. Enguany l&rsquo;autor que rebr&agrave; tribut ser&agrave; a Guillem Fullana i Hada d&rsquo;Efak (Guinea Equatorial, 1929 &ndash; Mallorca, 1995).<br />&nbsp;<br />Poeta, dramaturg, narrador, traductor, cantant i activista cultural, fou un polifac&egrave;tic autor que, amb la seva paraula viva&ccedil;, captiv&agrave;. D&rsquo;Efak nasqu&eacute; a Asobla, Rio Muni (Guinea Equatorial) fill d&rsquo;un gu&agrave;rdia colonial de la Gu&agrave;rdia Civil manacor&iacute; i de mare de la tribu dels fang. Als dos anys el duen a Manacor, a la barriada del Barracar, amb la germana del seu pare, Margalida Fullana, que juntament amb la seva mestra de parvulari, Llu&iuml;sa Fuster, tendran gran influ&egrave;ncia en la vida del jove escriptor i cantant.<br />&nbsp;<br />Comen&ccedil;&agrave; a escriure poesia de molt jove, als setze anys, i ja llavors reb&eacute; els primers premis literaris atorgats per la premsa mallorquina. Freq&uuml;entava les festes liter&agrave;ries i el 1956 Josep Maria Llompart li public&agrave; el seu primer llibre de poemes, influ&iuml;ts per la Generaci&oacute; del 27, <i>El poeta i la mar</i>. M&eacute;s tard, fruit d'una experi&egrave;ncia laboral a Als&agrave;cia, public&agrave; <i>El poeta i la mina</i> (1966). La seva producci&oacute; po&egrave;tica no s&rsquo;atur&agrave; i el 1966 obtingu&eacute; el premi Carles Riba de poesia per <i>Madona i l'arbre</i>. Entre popular i innovadora la seva poesia t&eacute; una gran vivacitat en obres com <i>Poeta en bicicleta</i> (1984) o <i>Capellet de vidre</i> (1995).</p> <p align="justify">El seu darrer llibre po&egrave;tic sort&iacute; publicat el 2010 sota el t&iacute;tol <i>Manual inacabat (per anar per la vida)</i>. L&rsquo;any passat, el Gall Editor public&agrave; un volum amb la seva obra po&egrave;tica.</p> <p align="justify">A m&eacute;s de narrador (<i>La ponentada gran</i>) i traductor (<i>Ivanhoe</i> de Walter Scott) fou autor teatral, especialment d'obres per a infants. Destaca per la seva popularitat <i>El dimoni cucarell</i>.</p> <p align="justify">Per&ograve; Guillem d&rsquo;Efak &eacute;s tamb&eacute; conegut per la seva vessant de cantant. Als anys seixanta fou un membre de la Nova Can&ccedil;&oacute; catalana. Entre m&uacute;sica de jazz i popular de Mallorca, algunes de les seves can&ccedil;ons han estat i s&oacute;n interpretades per diversos cantants i grups. A m&eacute;s, el seu activisme cultural el port&agrave; tamb&eacute; a la promoci&oacute; teatral i musical des de locals emblem&agrave;tics com la Cova del Drac de Barcelona. Un activisme que no abandon&agrave; mai. [<a href="/autors/efakg/" target="_blank">M&Eacute;S INFORMACI&Oacute; SOBRE GUILLEM D'EFAK</a>]</p> <p class="rtecenter"><a href="/files/premis-cavall-verd-manacor-2017.pdf"><img src="/files/coberta-cavall-verd.jpg" title="PROGRAMA" alt="" width="450" height="212" /></a></p> <p align="justify"><br /> &nbsp;</p> <p align="justify"><a href="/files/premis-cavall-verd-manacor-2017.pdf" title="programa"><b>PROGRAMA</b></a></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p><b>11.45h</b><b>.</b> Sortida en autocar del Moll Vell de Palma cap a Manacor.</p> <p><b>13.00h. Recital po&egrave;tic-glossada</b><br /> Escola Municipal de Mallorqu&iacute; (Passeig del Ferrocarril, 79).<br /> Amb Ant&ograve;nia Font, que llegir&agrave; poemes de Guillem d&rsquo;Efak, i Maribel Servera i Mateu Xuri, que faran la glossada.<br /> Presentaci&oacute;: Fanny Tur.</p> <p><b>14.30h</b>. <b>&Agrave;pat i caf&egrave; mentre escoltam la m&uacute;sica de Guillem d&rsquo;Efak</b><br /> Escola Municipal de Mallorqu&iacute; (Passeig del Ferrocarril, 79).</p> <p><b>16.00h</b><b>. Taula rodona: Guillem d&rsquo;Efak: humanista i polifac&egrave;tic<br /> </b>Escola Municipal de Mallorqu&iacute; (Passeig del Ferrocarril, 79).<b><br /> </b>Modera: Bartomeu Mestre <i>Balutxo.</i><br /> Amb: M&ograve;nica Pastor, Bernat Nadal, Crist&ograve;fol Pastor P&iacute;fol, Graci&agrave; S&agrave;nchez i Sebasti&agrave; Portell.</p> <p><b>20.00h. Poemes i can&ccedil;ons</b><br /> Convent de Sant Vicent Ferrer (Pla&ccedil;a del Convent, s/n).<br /> Amb Ant&ograve;nia Font, Andreu Juli&agrave;, Biel Majoral, Bartomeu Mestre, Delf&iacute; Mulet, Catalina Obrador, Joan Oliver, Maria Osuna i Maria Rossell&oacute;.<br /> Direcci&oacute; musical: Biel Oliver Torres.</p> <p><b>21:30h. Lliurament dels XXXIV Premis Cavall Verd: </b>Josep Maria Llompart de poesia, Rafel Jaume de traducci&oacute; po&egrave;tica.<br /> Restaurant Can March (Carrer de Val&egrave;ncia, 7).<br /> Presentaci&oacute;: Ismael Pelegr&iacute;.</p> <p>Totes les activitats excepte el sopar de lliurament dels premis s&oacute;n gratu&iuml;tes.<br /> Preu del sopar per als socis i un acompanyant: 30 &euro; per persona. Altres: 45 &euro; per persona.<br /> Heu de fer les reserves abans del 22 de mar&ccedil; (places limitades).<br /> Tel&egrave;fon AELC: 93 302 78 28&nbsp; <a href="mailto:aelc@escriptors.cat">aelc@escriptors.cat</a></p> Ho organitza: Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana.<br /> Ho patrocina: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.<br /> Hi col&middot;laboren: Ajuntament de Manacor, CEDRO, Escola Municipal de Mallorqu&iacute;, Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes i parr&ograve;quies de Manacor.<br /><br /><br /><br type="_moz" />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 27-03-17

  Després del recompte de vots, dut a terme pel comitè electoral i presentats a l'assemblea general de l'Associació, es va constituir la Junta Directiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que queda formada pels següents socis:

  Destacat ampliat: 
  <p class="rteright"><span style="font-size: smaller;">Dilluns 27 de mar&ccedil; de 2017</span></p> <br /> <p align="justify">Dimecres 22 de mar&ccedil;, va tenir lloc a l'Aula dels Escriptors de la seu de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana l'assemblea ordin&agrave;ria de socis de l'Associaci&oacute; amb diferents punts en l'ordre del dia, entre els quals l'elecci&oacute; de diversos c&agrave;rrecs de la Junta Directiva. Concretament, els c&agrave;rrecs que s'han renovat han estat:</p> <p align="justify">Secretaria (a votar per tots els socis de l&rsquo;AELC); Vicepresid&egrave;ncia i una vocalia per les Illes (a votar pels socis illencs); Vicepresid&egrave;ncia i dues vocalies pel Pa&iacute;s Valenci&agrave; (a votar pels socis del Pa&iacute;s Valenci&agrave;) i Vicepresid&egrave;ncia i dues vocalies pel Principat (a votar pels socis del Principat).</p> <p align="justify">Despr&eacute;s del recompte de vots, dut a terme pel comit&egrave; electoral (Anna Cammany, Eul&agrave;lia Carrillo i N&uacute;ria Mirabet, i per a les assemblees territorials, Miquel Ray&oacute; i Raquel Ricart) es va constitu&iuml;r la nova Junta Directiva, que queda formada pels seg&uuml;ents socis:</p> <p align="justify"><b>Presid&egrave;ncia</b>: Bel Olid.<br /> <b>Secretaria</b>: Maria Ant&ograve;nia Massanet.<br /> <b>Tresoreria</b>: Vicent Penya.</p> <p align="justify"><b>Junta per les Illes</b><br /> Vicepresid&egrave;ncia: Pau Vadell.<br /> Vocalies: Helena Alvarado, Pere Gomila i Laia Martinez i Lopez.</p> <p align="justify"><b>Junta pel Pa&iacute;s Valenci&agrave;</b><br /> Vicepresid&egrave;ncia: Gemma Pasqual.<br /> Vocalies: N&uacute;ria Cadenes, Carles Cort&eacute;s i Octavi Monson&iacute;s.</p> <p align="justify"><b>Junta pel Principat</b><br /> Vicepresid&egrave;ncia: Jordi Mart&iacute;n Lloret.<br /> Vocalies: Miquel Cabal i Ricard Ruiz Garz&oacute;n.</p><p align="justify">Per la seva banda, han sortit de la Junta Directiva la vicepresidenta cooptada per les Illes Fanny Tur, el secretari Llu&iacute;s Hansen, el vocal de les Illes Ismael Pelegr&iacute;, el vocal del Pa&iacute;s Valenci&agrave; Francesc Momp&oacute; i els vocals del Principat Merc&egrave; Canals, Rodolfo del Hoyo (cooptat) i Carles Molins.</p> <p align="justify">D'entre els diversos punts de l'ordre del dia destaca l'aprovaci&oacute;, amb esmenes, per votaci&oacute; directa dels socis presents a l'assemblea, dels <b>canvis en l'article sis&egrave; dels estatuts</b> de l'Associaci&oacute; per a la creaci&oacute; d'una nova categoria d'associat. En concret, es tracta d'ampliar la categoria de &laquo;soci adherit&raquo;, fins ara exclusiva a titulars del llegat literari d'escriptors en llengua catalana traspassats. Amb el canvi d'estatuts, &laquo;Tamb&eacute; podran formar part de l'Associaci&oacute; aquelles persones que, sense complir els requisits dels socis de ple dret, manifestin la voluntat de formar part de l'AELC per haver encetat cam&iacute; literari, i vinguin avalats per dos socis de ple dret&raquo;. Aquesta nova categoria d'adherit nom&eacute;s tindr&agrave; dret a veu, en el cas dels menors de trenta anys, no pagaran la quota, i a partir dels trenta, en pagaran la meitat.</p> <p align="justify">En la seva intervenci&oacute;&nbsp; <b>Bel Olid</b> va explicar que enguany l'associaci&oacute; celebra el seu 40&egrave; aniversari, i que la Junta s'est&agrave; plantejant quina &eacute;s la millor manera de celebrar-lo, de cara a la propera tardor i hivern. Tamb&eacute; va explicar que el conveni amb la Generalitat de Catalunya per a mantenir la seu de l'AELC (i de les altres associacions d'escriptors) a l'Ateneu Barcelon&egrave;s acaba el 2022 i que s'est&agrave; treballant amb les altres associacions per a possibles alternatives. La presidenta tamb&eacute; va explicar les negociacions que l'AELC havia hagut de dur a terme amb l'Institut Ramon Llull i l'Illenc (Institut d'Estudis Bale&agrave;rics) amb diferents aspectes de la participaci&oacute; dels autors en llengua catalana a la Fira del Llibre de Bolonya.</p> <p align="justify">En l'&agrave;mbit internacional la presidenta va donar compte de les organitzacions de les quals l'Associaci&oacute; forma part: European Writers Council, EWC &ndash;que celebrar&agrave; aquest 2017 la seva assemblea anual a Barcelona convidats per l'AELC&ndash;, l'European Council of Literary Translators' Associations, CEATL &ndash;el qual per la seva banda va celebrar a Barcelona la seva assemblea anual l'any passat, convidats per l'AELC, l'ACEC i ACE Traductores&ndash;; Culture Action Europe i International Authors Forum. Va explicar que a nivell europeu l'AELC est&agrave; treballant a trav&eacute;s d'aquestes entitats per garantir que no s'aplica cap rebaixa als drets d'autor, sobretot a partir de la reforma dels drets d'autor en l'&agrave;mbit digital que fa temps que s'est&agrave; duent a terme a la Uni&oacute;. Olid es va mostrar preocupada, no nom&eacute;s pel perill que es retallin els drets econ&ograve;mics dels autors sobre les seves obres, sin&oacute; perqu&egrave; es retallin tamb&eacute; els seus drets morals.</p> <p align="justify">Bel Olid va explicar tamb&eacute; que la vocal Merc&egrave; Canals va renunciar al c&agrave;rrec per motius de feina quan les eleccions ja havien estat convocades, i que per aix&ograve; la Junta del Principat tindr&agrave; de moment un vocal menys fins que es pugui cooptar alg&uacute; per a fer de vocal i col&middot;laborar amb el volum de feina.</p> <p align="justify">A continuaci&oacute; la vicepresidenta de l'AELC al Pa&iacute;s Valenci&agrave;, <b>Gemma Pasqual</b>, va desgranar tots els actes que es van fer al llarg de 2016 al Pa&iacute;s Valenci&agrave;. Tamb&eacute; va explicar la relaci&oacute; de l'AELC amb les administracions valencianes, que t&eacute; alts i baixos tot i que sempre ser&agrave; millor que la situaci&oacute; de persecuci&oacute; que es vivia sota el govern del PP. Aquests mesos del nou govern han servit per a adonar-se que la cultura no &eacute;s priorit&agrave;ria per a la Generalitat Valenciana, per aix&ograve; ha estat fent &laquo;feina de despatxos&raquo; per a incidir en les demandes dels escriptors i del m&oacute;n de la cultura en general. Va manifestar la seva alegria per la Declaraci&oacute; de Palma [<a href="/node/13848" target="_blank">m&eacute;s informaci&oacute;</a>], i va exposar el sentiment dels autors valencians respecte de la Fira de Bolonya, a la qual hi s&oacute;n infrarepresentats.</p> <p align="justify"><b>Fanny Tur</b>, vicepresidenta de l'AELC a les Illes, va explicar que havia rellevat Miquel Bezares fins al final del mandat, i va donar les gr&agrave;cies a la junta per aquests mesos intensos. Va detallar les activitats fetes a les Illes durant el 2016, explicant que s'intenten emmarcar en actes m&eacute;s grans, per a incrementar-ne la rellev&agrave;ncia, i tamb&eacute; s'intenten aprofitar per a crear sinergies amb espais culturals com ara llibreries. Va explicar que ara l'AELC forma part com a membre de ple dret del Consell Social de la Llengua Catalana, un ens p&uacute;blic que treballa per a la normalitzaci&oacute; ling&uuml;&iacute;stica a les Illes. Va destacar el canvi de sintonia amb l'administraci&oacute;, en el sentit que ara no maltracta les entitats que treballen per la cultura. Al mateix temps, en les reunions dutes a terme amb les diverses adminstracions illenques, sempre ha demanat que aquestes tinguin en compte les entitats que treballem per a la cultura i la llengua.</p> <p align="justify">Per la seva banda, el vicepresident de l'AELC al Principat, <b>Jordi Mart&iacute;n Lloret</b>, va explicar les activitats del Principat del 2016, destacant, tamb&eacute;, l'impuls que la junta est&agrave; intentant donar a les seccions.</p> <p align="justify">En el seu informe, el tresorer <b>Vicent Penya</b> va explicar que els ingressos de l'AELC van ser m&eacute;s o menys iguals que en l'any anterior. Els socis Jordi Mu&ntilde;oz i Francesc Parcerisas s'encarregaran de censar els comptes de l'AELC per a donar-hi el vist-i-plau, una tasca anual que es reparteix de manera volunt&agrave;ria entre els socis.</p> <p align="justify">El secretari de la Junta, <b>Llu&iacute;s Hansen</b>, va tenir unes paraules de comiat, amb agra&iuml;ments a Guillem-Jordi Graells, que va ser qui li va proposar d'entrar-hi, i tamb&eacute; per als dos treballadors de l'oficina i a tots els membres de la junta amb qui ha co&iuml;ncidit. En el seu informe va explicar el creixement del projecte Lletres i Mem&ograve;ria, de les p&agrave;gines web d'autors, l'augment de seguidors a les xarxes, i va destacar, tamb&eacute;, que el proc&eacute;s per a demanar i justificar subvencions &eacute;s cada vegada m&eacute;s feixuc. En agra&iuml;ment a la seva tasca desinteressada la presidenta va fer-li entrega d'una ploma estilogr&agrave;fica com a detall i record dels seus vuit anys a la Junta Directiva.</p> <p align="justify">Aprofitant l'avinentesa dels Premis Cavall Verd, la Junta Directiva, amb tots els c&agrave;rrecs nous, va reunir-se aquest cap de setmana per primera vegada per a comen&ccedil;ar a treballar en les diverses l&iacute;nies d'acci&oacute; de l'Associaci&oacute;.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 20-03-17
  20 de març del 2017


  Aquest dijous a la una del migdia es va presentar en el marc del festival internacional de literatura Kosmopolis, al CCCB de Barcelona, el catàleg Women Writers in Catalan, publicat per l'editorial Raig Verd. L'acte va anar a càrrec de Marina Espasa, comissària del programa Barcelona Literatura de la UNESCO; Laura Huerga, editora de Raig Verd, i Bel Olid, presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

 • 15-03-17

  Acaba d'aparèixer una novetat editorial de l'AELC, el Quadern Divulgatiu número 56: XXIV Seminari sobre la Traducció, que aplega les ponències presentades en aquest seminari que va dur per títol «Tots per a un i un per a tots: Les traduccions a quatre, sis o més mans».

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><a href="http://www.escriptors.cat/publicacions-quadernsdivulgatius56" target="_blank"><img src="/files/qd-56-coberta.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="200" align="left" height="306" /></a>Acaba d'apar&egrave;ixer una novetat editorial de l'AELC, el Quadern Divulgatiu n&uacute;mero 56: <i>XXIV Seminari sobre la Traducci&oacute;</i>, que aplega les pon&egrave;ncies presentades en aquest seminari que va dur per t&iacute;tol &laquo;Tots per a un i un per a tots: Les traduccions a quatre, sis o m&eacute;s mans&raquo;.<br />&nbsp; <br /> Inclou una presentaci&oacute; de Jordi Mart&iacute;n Lloret, la confer&egrave;ncia de Martha Tennent &laquo;Traduir a quatre mans&raquo;, la transcripci&oacute; de l'entrevista que Marta Pera va fer a Anna Rubi&oacute; i Jerzy Sławomirski, i un resum de la taula rodona &laquo;Sumar mans no resta qualitat&raquo;, moderada per Albert Torrescasana, amb Quim Gest&iacute;, Monika Zgustova i Xavier Montoliu.<br />&nbsp; <br /> Podeu descarregar i compartir gratu&iuml;tament aquest quadern, en el format que m&eacute;s us convingui, des de l'apartat &laquo;<a href="/publicacions_quadernsdivulgatius" target="_blank">Publicacions</a>&raquo; del men&uacute;.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si