Propostes generadores del diàleg

Quaderns Divulgatius, 11. 1999

Isabel Garcia Canet (Pego, 1981) també es presenta amb un llibre premiat, en aquest cas amb la XXVI convocatòria del Senyoriu d'Ausiàs March de Beniarjó. Claustre és un llibre amarat de l'energia de l'autora. Les composicions presenten una varierat d'enfocaments i recursos, lligats pel qüestionament personal i la reflexió sobre el sentit de les experiències, que sovint representen una iniciació a la vida. Vicent Alonso ja ha apuntat les provatures diverses que s'hi troben, i que cerquen la forma adient per tal d'expressar justament els sentiments de l'autora. La imatge global del claustre remet a un espai íntim des del qual covar noves possibilitats vitals, no són referències reclosides ni d'un tancament estèril, i rep diferents matisos a les seues tres parts: «Caverna», «Claustre» i «Ceguesa». Per exemple, el poema «L'ofici de viure» planteja l'artesania que comporta construir una vida pròpia d'expressió a partir de les vivències puntuals, i arreu del poemari apareix la consciència de l' aprenentatge continuat.
L'actitud de determinació de Garcia aconsegueix traspuar i fer-se evident al lector, independentment dels múltiples estímuls que animen els temes concrets. Això ja resulta atractiu, però també ho és la manera com descabdella les imatges sense trasbalsos, les sospesa i les poleix al llarg de versos consistents, treballats acuradament. Els dubtes de la joventut se sumen als que provoca la creació poètica, un dels temes recurrents al llarg del poemari. Però a Claustre s'apunta la necessitat del diàleg. Encara que la perspectiva predominant ve marcada per la interioritat i per la profunditat de l'anàlisi, que en alguns moments pot fer una mica críptica l'expressió, no es perd l'objectiu de la interacció amb l'exterior, atenta als retorns. Al remat val la pena acostar-se als poemes d'aquestes autores, conèixer-les i ensumar la personalitat que ofereixen ara com ara.
[...]

(Caràcters; abril, 2008)