Quaderns Divulgatius, 13: Creació literària al País Valencià. Problemes i propostes

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha editat el Quadern divulgatiu número 13, que aplega les ponències i comunicacions de la I Jornades de Literatura Actual: Creació literària al País Valencià. Problemes i propostes, celebrades a Castelló de la Plana, del 15 al 17 de maig de 1998, amb la col·laboració de la Universitat Jaume I, de Castelló; Llibreria Fòrum Babel i Ajuntament de Morella. Quadern editat amb el patrocini de Cedro, Institució de les Lletres Catalanes i Ajuntament de Castelló de la Plana. S'hi troben ponències de Jaume Pérez Montaner, Antoni Marí, Lluís B. Meseguer, Joan Francesc Mira. I altres articles de Ferran Romero, Carme Arenas, Isabel-Clara Simó, Manel Garcia Grau, Josep Palomero, Carme Miquel, Francesc J. Bodí i Vicent Pitarch. Febrer de 2000.

SUMARI (Cliqueu sobre el títol per llegir l'article)

The Discourse of the Writer and that of the Intellectual. Problems for Literary Creation [English]
El discurs de l'escriptor i el de l'intel·lectual. Problemes per a la creació literària [català]
Jaume Pérez Montaner

On Literature as Knowledge [English]
De la literatura com a coneixement [català]
Antoni Marí

Proposals for Literary Creation in the Valencia Area in the 21st Century [English]
Els temps que corren. Propostes per a la creació literària al País Valencià del segle XXI [català]
Lluís B. Meseguer

Writing as a Trader [English]
Ofici d'escriure: la identitat de l'escriptor [català]
Joan Francesc Mira