Quaderns Divulgatius, 38: Contractes d'edició. Manual d'ús

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha editat el Quadern Divulgatiu número 38, que conté un manual d'ús sobre els nous models de contracte d'edició que el 8 de juny de 2009 signaven d'una banda l'AELC i l'ACEC i de l'altra el Gremi d'Editors de Catalunya. Trobareu els models de contracte en aquest mateix web, a l'apartat Temes professionals > Models de contracte i assessorament. Si voleu us podeu baixar aquesta publicació en format PDF (640 Kb.)

SUMARI

Presentació
Guillem-Jordi Graells

Introducció
Mario Sepúlveda

Contracte d'edició

Contracte d'encàrrec d'obra

Contracte de cessió de drets per a obra col·lectiva

Contracte de traducció

Contracte de traducció a un tant alçat