Autors i Autores

Joan Barceló
1955-1980

Coberta del llibre Esbrinem les flors de la terra.

Estudis

  • ACEBRÓN, Julián i CASALS, Jordi [ed.]: Joan Barceló: Diumenge a la tarda. Lleida: Pagès Editors, 2000.
  • ACEBRÓN, Julián i CASALS, Jordi [coord.]: Joan Barceló. La dèria d'escriure, URC. Revista literària (Lleida), núm. 15 (monogràfic), 2000.
  • ACEBRÓN, Julián i CASALS, Jordi [ed.]: Joan Barceló: Miracles i espectres. Narrativa breu completa. Barcelona: La Magrana, 1998.
  • ACEBRÓN, Julián i CASALS, Jordi [ed.]: Joan Barceló: Esbrinem les flors de la terra. Poesia completa. Lleida: Pagès Editors, 1998.
  • PÀMIAS, Jordi: Joan Barceló: obra i retrat. Menàrguens: Ajuntament de Menàrguens, 1990.