Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Coberta del recull de poesia Viaje por la sextina, del 1987.

Al castellà

Aquest llistat no conté les traduccions aparegudes en antologies, diaris, revistes o catàlegs. Per a una relació exhaustiva de les traduccions de l'obra de l'autor, adreceu-vos a la Fundació Joan Brossa.

 • Poemas civiles [Poemes civils]. Barcelona: RE & MA 12 S.L., 1961/Madrid: Visor, 1989. (Edició bilingüe. Trad. J. Batlló)
 • Teatro. Madrid: Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1968. (Trad. Pere Gimferrer)
 • Me hizo Joan Brossa [Em va fer Joan Brossa]. Las Palmas de Gran Canaria: Sabaei, 1973. (Trad. Andrés Sánchez)
 • Novela [Novel·la]. Barcelona: Mall, 1975. (Edició facsímil. Trad. Jordi Rams)
 • Caballo al fondo [Cavall al fons]. Madrid, Pipirijaina, 1983. (Edició bilingüe. Trad. Juan M. Gisbert)
 • Me hizo Joan Brossa [Em va fer Joan Brossa]. Barcelona: Lumen, 1983. (Edició bilingüe. Traducció de J. Batlló i pròleg de João Cabral)
 • Poemas de Joan Brossa. Antología. Madrid: Ediciones Libertarias, 1985. (Traducció i selecció d'A. Sánchez Robayna i Mireia Mur)
 • Barcelona. Barcelona: Polígrafa, 1988. (Amb fotografies de Melba Levick)
 • Viaje por la sextina [Viatge per la sextina]. Barcelona: Quaderns Crema, 1987/Màlaga: Dador, 1992. (Edició bilingüe. Traducció i pròleg d'A. Sánchez)
 • Poemas urbanos [Ventall de poemes urbans]. Madrid: Martín Impresores/Cuenca: Cuadernos de Poesía, 1990. (Trad. Carlos Vitale)
 • 4 poemas. Antequera: Luz de Atención, 1991. (Traducció i selecció de Salvador López)
 • 5 poemas. Màlaga: Ateneo de Málaga, 1991. (Traducció i selecció de S. López)
 • Suite trance o La cuenta atrás. Barcelona: La Rosa Cúbica, 1994. (Trad. A. Alegre i V. Padilla)
 • Añafil 2. Madrid: Huerga y Fierro, 1995. (Traducció i selecció C. Vitale)
 • Poemas [Poemes]. Lanzarote: Fundación César Manrique, 1997. (Edició bilingüe. Trad. A. Sánchez)
 • El Tentetieso. Barcelona: Plaza & Janés, 1998. (Selecció i traducció de C. Vitale)
 • Posteatro. Ciudad Real: Ñaque, 2001. (Traducció i selecció C. Vitale)
 • Teatro Brossa. Ciudad Real: Ñaque, 2002. (Traducció i selecció C. Vitale)
 • La piedra abierta. Antología poética. Barcelona: Círculo de Lectores, 2003. (Pròleg i selecció de Manuel Guerrero, traducció de diversos autors)
 • Strip-tease y teatro irregular. Oro y sal. Buenos Aires: Artes del Sur, 2006. (Trad. Joan M. Gisbert i Pere Gimferrer)
 • Sumário Astral e outros poemas / Sumario Astral y otros poemas [Sumari astral i altres poemes]. São Paulo: Amauta, 2006. (Edició en català, castellà i portuguès. Pròleg de Ronald Polito i traduccions de Ronald Polito i Pere Galceran-Uyà)
 • Fotopoemario. Madrid: La Fábrica, 2008. (Edició bilingüe. Fotografies de Chema Madoz i poesies de Joan Brossa. Traducció de diversos autors)
 • Joan Brossa. La realidad y sus metáforas. Santa Cruz de Tenerife: Ayuntamiento de La Laguna/Fundació Joan Brossa, 2008.