Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Pòrtic

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998). Poeta, dramaturg i artista plàstic. És un dels fundadors del grup artístic "Dau al Set", i autor d'una obra que no contempla les fronteres entre les diferents disciplines artístiques.

La seva obra literària, de dimensions excepcionals, es caracteritza per l'experimentació amb el llenguatge i la utilització de tota mena de tècniques i estils, des dels models estròfics clàssics, fins a la poesia conceptual, el teatre surrealista i els guions de cinema experimentals. Aquest procés continu d'investigació metalingüística l'encamina progressivament cap a la poesia visual, l'escultura i la performance.

Només cap al final de la seva carrera rep el ple reconeixement, amb nombroses traduccions i múltiples premis i honors que l'assenyalen com a una de les figures cabdals de la literatura i les arts visuals del segle vint. Mor uns mesos abans de complir vuitanta anys, quan es preparaven tota mena d'actes per homenatjar-lo.

Joan Brossa va ser soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.Pàgina elaborada per Josep Miàs per a l'AELC.
Fotografies cedides per la Fundació Joan Brossa. Fotografia del Pòrtic: © Martí Gasull.