Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Ventall de poemes urbans

JURAT

El llenguatge té un deix particular
Certa influència de l'italià, però
vàlid. Narració original i discreta,
amb força encert en situacions i trama.

Possible premi.

* * *

BUTLLETA

Dins el temps de nou dies hàbils
podeu formular el vostre descàrrec
i aportar proves convincents
per mitjà d'un escrit que presentareu
al Registro Central del Comité Mixto
dels sarauistes de la Patacada.

* * *

ESMENA

Quan esborro una frase traçant-hi
una ratlla al damunt, ho faig
de manera que no es pugui llegir.

* * *

E
EG
EGI
EGIP
EGIPT
EGIPTE