Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Coberta del recull de poesia Em va fer Joan Brossa (1951).
Coberta de l'obra dramàtica Or i sal (1963).
Coberta d'Antoni Tàpies del recull Poesia rasa (1970).
Cartell de Joan Miró, per l'obra Quiriquibú, representada el 1976.
Coberta del segon volum d'Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975) (1984).
Coberta de Viatge per la sextina (1987).
Coberta de Sonets a Gofredina (1986).
Coberta del recull Memòria encesa. Mosaic antològic (1999).

Obra

Poesia

Teatre

Traduccions realitzades per l'autor/a

Guions

Obres completes

Altres