Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

El dia del profeta.

"L'obra de Brossa, artista renovador del llenguatge, suposa un trencaclosques d'escenes diferents que, en aquest cas, recreen el llenguatge i els costums populars. El dia del profeta està protagonitzat, entre altres, per uns lampistes que viuen una situació còmica quan miren d'arreglar uns llums per al profeta Amós que, al segle VIII abans de Crist, s'enfronta al poder polític. També unes velles que amaguen un secret terrible a casa seva, i altres protagonistes són Sa Eminència i Sa Excel·lència, símbols de la manipulació que duien a terme les forces religioses i polítiques en temps del franquisme. Text profundament anticlerical i antiautoritari que recull i sintetitza els termes més recurrents del seu teatre."

(Extret de la contraportada)

* * *

Obra representada a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya el 31 de gener del 2008 i dirigida per Rosa Novell, en commemoració del desè aniversari de la mort de l'autor.