Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Memòria encesa. Mosaic antològic

NO GENS CIUTADÀ

Han canviat l'aigua dels atuells?
S'aixeca el vent abans de clarejar.
Tenebres denses d'una nit d'hivern.
Baixem al marge de les terres fosques
–llums de petroli col·locats arreu–.
En nit gelada es trenca l'angle dret.
Qui són aquests que ens enfonsen les portes?
Donen aigua a les cabres els pastors
entre ous i fruita d'un país sense arbres.
Jo no llegeixo: dic la veritat.
Voldria treballar terres més noves.
Les mans dels homes s'estenen arreu,
el vent gelat ens bufa a tota la cara.
Tombo a l'esquerra i segueixo un canal:
immensos prats i la remor de l'aigua;
m'atanso a les carenes altes, altes,
com un ocell que furga per les caixes
de gent que he vist morir tot fanguejant.
Veig les alzines igualment pujades.
Tomba a l'esquerra un ramat de cavalls;
el camp es reflecteix dintre les basses.
Homes cepats escuren plats sopers,
i una masia s'alça entre la fosca.

* * *

PAISATGE

Em sembla que no podré pas sortir d'aquest lloc.
Pels vitralls es veu un paisatge de camps
humits amb boscos de pins i de roures. Els cercles
que s'engrandeixen al llac no arrosseguen ni una
fulla seca que sura, només s'acontenten de bressar-la.

* * *

COMBAT

I
Mosca
xinxa
escorpí
paparra
rata

II
paper insecticida
DDT
matamosques
flit
ratera.