Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Coberta del tercer volum.

Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975)

  • Vol. 1: Askatasuna, 1983.
  • Vol. 2: Ot, 1984.
  • Vol. 3: Calcomanies, 1985.
  • Vol. 4: Els entra-i-surts del poeta, 1986.
  • Vol. 5: Poemes públics, 1987.
  • Vol. 6: Tarannà, 1988.
  • Vol. 7: Ollaó, 1989.