Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Al portuguès

Aquest llistat no conté les traduccions aparegudes en antologies, diaris, revistes o catàlegs. Per a una relació exhaustiva de les traduccions de l'obra de l'autor, adreceu-vos a la Fundació Joan Brossa.

  • Poemas civis [Poemes civils]. Rio de Janeiro: Editora 7 letras, 1998. (Trad. Ronald Pólito i Sérgio Alcides)
  • Poesia vista. São Paulo: Amauta-Ateliê, 2005. (Edició bilingüe. Introducció de G. Bordons i Haroldo de Campos. Trad. Vanderley Mendoça)
  • Sumário Astral e outros poemas / Sumario Astral y otros poemas [Sumari astral i altres poemes]. São Paulo: Amauta, 2006. (Edició en català, castellà i portuguès. Pròleg de Ronald Polito i traduccions de Ronald Polito i Pere Galceran-Uyà)
  • b>99 Poemas Joan Brossa [Antologia]. Sao Paulo: Demônio Negro- Anna Blume, 2009. (trad. Ronald Polito)