Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Articles (Selecció)

Aquest apartat inclou una selecció d'articles dedicats a l'obra literària de Joan Brossa. Per a un llistat més complet de totes les facetes de l'autor, visiteu el web de la Fundació Joan Brossa.

 • BALAGUER, Josep M.: "Em va fer Joan Brossa, quin compromís!", dins Les literatures catalana i francesa: postguerra i engagement. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2000, p. 47-60.
 • BARRAL, Xavier: "A l'entorn de Joan Brossa 1, 2 i 3", Avui Cultura (Barcelona), 15, 22 i 29 de maig del 2001.
 • BATLLE, Carles: "Muntar Brossa", Pausa (Barcelona), núm. 12, juny del 1992, p. 52-56.
 • BORDONS, Glòria: "Les darreres publicacions poètiques de Joan Brossa", Els Marges (Barcelona), núm. 8, setembre del 1976, p. 118-131.
 • BORDONS, Glòria: "Joan Brossa i el seu viatge per la sextina", Els Marges (Barcelona), núm. 38, setembre del 1987, p. 123-126.
 • BORDONS, Glòria: "Joan Brossa, a setanta anys", Serra d'Or (Barcelona), núm. 355, juny del 1989, p. 18-20.
 • BORDONS, Glòria: "Els entre-i-surts del poeta, roda de llibres", Reduccions (Vic), núm. 48, desembre del 1990, p. 35-57.
 • BORDONS, Glòria: Pròleg a Brossa, J.: Poemes escollits. Barcelona: Edicions 62, 1995, p. 7-11.
 • BORDONS, Glòria: Pròleg a Brossa, J.: Prosa completa i textos esparsos. Barcelona: RBA La Magrana, 2013.
 • CABRAL DE MELO, João: Pròleg a Brossa, J.: Em va fer Joan Brossa. Barcelona: Cobalto, 1951.
 • CASAS, Joan: "Joan Brossa o els significats de la insignificància", Pausa (Barcelona), núm. 12, juny del 1992, p. 10-12.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Apunts sobre escriptors visionaris i arrauxats a Catalunya", dins Il·luminacions. Catalunya visionària (Coord. Pilar Parcerisas). Barcelona: Diputació de Barcelona-Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2009, p. 59-65.
 • CASTAÑO, Manel:"Prosa Brossa", El País. Quadern (Barcelona), 23 de gener de 2014, p. 6.
 • CIRERA, Eduard: "Bosc Brossa", Serra d'Or (Barcelona), núm. 509, maig del 2002, p. 57-59.
 • CIRICI, Alexandre: "Dos llibres de Joan Brossa", Serra d'Or (Barcelona), núm. 170, novembre del 1973.
 • COCA, Jordi: "Joan Brossa, notes", Serra d'Or (Barcelona), núm. 155, agost de 1972, p. 29-31.
 • COLOMINES, Joan: "Fragments de la memòria. Lectura i crítica de poesia en la clandestinitat", Afers. Fulls de recerca i pensament (Catarroja), Vol. X, núm. 22, 1995, p. 611-622.
 • CÒNSUL, Isidor: "Joan Brossa i Maria-Mercè Marçal, dos apunts", Serra d'Or (Barcelona), núm. 472, abril del 1999, p. 38-40.
 • FÀBREGAS, Xavier: "El teatre i la segona funció del llenguatge", Els Marges (Barcelona), núm. 9, gener del 1977, p. 97-105.
 • FÀBREGAS, Xavier: Pròleg a Brossa, J.: Teatre Complet, I. Poesia escènica (1945-1954). Barcelona: Edicions 62, 1973.
 • FAULÍ, Josep: "Joan Brossa: Els ulls de l'òliba", L'Espill (València), núm 19, 1986, p. 162-164.
 • GIMFERRER, Pere: "L'obrador del poeta: Joan Brossa, avui", Serra d'Or (Barcelona), núm. 129, juny del 1970, p. 59-60.
 • GIMFERRER, Pere: "Temes i procediments de la poesia de Joan Brossa", Estudios Escénicos (Barcelona), núm. 16, desembre del 1972, p. 77-85.
 • GIMFERRER, Pere: "Poesia Rasa de Joan Brossa", Guia de la literatura catalana contemporània. Barcelona: Edicions 62, 1973.
 • GIMFERRER, Pere: "Joan Brossa, escènic", Serra d'Or (Barcelona), núm. 188, maig del 1975, p. 39.
 • LLORCA, Vicenç: "Joan Brossa, Poesia rasa I (1950-1955)/Poesia rassa II (1955-1959", Catalan Writing (Barcelona), núm. 8, abril del 1992, p. 90-91.
 • MALÉ, Jordi: "La prosa de Joan Brossa", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 130, juny del 1998, p. 109-113.
 • MESSEGUER, Lluís: "Convivència de codis al teatre de Joan Brossa", Caplletra (València), núm. 33, 2002, p. 137-148.
 • MOLAS, Joaquim: Pròleg a Brossa, J.: Sextines 76. Barcelona: El Mall, 1977.
 • MOLAS, Joaquim: "Joan Brossa i la seva poesia", Serra d'Or (Barcelona), núm. 472, abril del 1999, p. 47.
 • MONELLS, Abigail: "Brossa sense Brossa", Caràcters (València), núm. 17, octubre del 2001.
 • MORENO, Marga: "Art per entendre el món: Joan Brossa, Poesia i prosa", Avui Cultura (Barcelona), 11 d'abril del 1996.
 • OLLER, Dolors: "Joan Brossa: el realisme gestual", Serra d'Or (Barcelona), núm. 303, desembre del 1984.
 • PARÉ, Josep: "Joan Brossa, Sonets de Caruixa", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 43, juliol-agost del 1990, p. 150-152.
 • PI DE CABANYES, Oriol: "Joan Brossa o fugir endavant", Serra d'Or (Barcelona), núm. 279, desembre del 1982, p. 38.
 • PÉREZ, Jaume: "Joan Brossa, la fascinació de la realitat", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 72, març del 1993, p. 109-125.
 • PUIG, Arnau: "Les arrels del teatre de Joan Brossa", Estudios Escénicos (Barcelona), núm. 16, desembre del 1972.
 • ROMEU, Josep: "Per una interpretació de vint-i-set sextines, un sonet i un poeta", Brossa J.: Vint-i-set sextines i un sonet. Barcelona: Edicions 62, 1981.
 • ROSSELLÓ, Ramon: "Al voltant del teatre de l'absurd en el teatre català de postguerra", Les literatures catalana i francesa al llarg del segle XX. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1997, p. 271-293.
 • SACRISTÁN, Manuel: "La pràctica de la poesia", Brossa, J.: Poesia rasa (1934-1959). Barcelona: Ariel, 1970.
 • TERRY, Arthur: "Alguns aspectes de la poesia de Joan Brossa", Actes del Tercer Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Oxford: THe Dolphin Book, 1976, p. 353-369.
 • VALLÈS, Isidre: "Joan Brossa, dels poemes visuals als corporis", Serra d'Or (Barcelona), núm. 472, abril del 1999, p. 48-57.
 • VALLVERDÚ, Marta: "Del 'Strip-tease' al teatre irregular. O com despullar el teatre a la manera de Joan Brossa", Els Marges (Barcelona), núm. 55, maig del 1996, p. 88-96.
 • VIANA, Amadeu: "Joan Brossa: idees verdes incolores dormen furiosament. El significat del teatre?", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 11, 2000, p. 139-197.
 • DD. AA.: "Per què Brossa?", El Pou de Lletres (Manresa), núm. 2, 1996. [Monogràfic]
 • DD. AA.: "Monogràfic Joan Brossa", Malalletra (Barcelona), núm. 19, gener del 2009.