Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Gart.

Guió escrit l'any 1948, també està inclòs dins Alfabet desbaratat. Barcelona: Empúries, 1998.
 

* * *
 

"Els papers centrals de Gart havien estat concebuts per als tres pintors, Tàpies, Cuixart i Ponç, i els havien d'interpretar ells mateixos. La pel·lícula havia de ser dirigida per Lluís M. Riera, excel·lent fotògraf que posteriorment va abandonar les seves activitats artístiques. Per malaltia seva no vam poder portar a cap el rodatge, bé que els preparatius eren força endavant. La majoria dels exteriors havien de ser rodats al Montnegre, ja que freqüents anades als Furiosos van tenir una influència decisiva en la gestació de la pel·lícula."

(Joan Brossa. Extret de la revista Cave Canis, núm. 2, 1996)