Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Poemes de seny i cabell.

Pròleg d'Arthur Terry. Inclou els llibres: Poemes irregulars (1957-58), O o U (1959), Un, i no dos (1959-60), Cau de poemes (1960), Poemes civils (1960), Els ulls i les orelles del poeta (1961), Llumenerada (1961-63) i El saltamartí (1963).

* * *

"Aplega set llibres de Joan Brossa, escrits entre el 1957 i el 1963, que representen la continuació de la decisiva tasca poètica l'evolució de la qual fins a l'any 1959 ens havia estat mostrada a Poesia rasa. Aquest cop –i llevat d'un llibre de sonets, Llumenerada– és plenament dominant la tendència, encetada a Em va fer Joan Brossa, cap a una nua essencialització, que posa en joc els poders immanents del mot, lliurat al seu esclat semàntic en la buidor visual de la plana blanca. D'una concisió mai no desmentida, els poemes d'aquesta etapa de Joan Brossa denoten una concepció cada cop més agosarada i alhora cada cop més rigorosa, que concentra tot l'impacte alliberador de l'escriptura en la tria i juxtaposició d'entitats verbals aparentment no-significants o alògiques i volgudament heterogènies, per tal d'encendre la revelació màgica o d'introduir la revolta i la subversió en el si mateix del llenguatge. Crítica de la poesia al mateix temps que crítica de la societat, les peces reunides a Poemes de seny i cabell afaiçonen una etapa essencial d'una de les principals figures –i la més aferrissadament avantguardista– de la poesia catalana contemporània. El volum que recull per primer cop les versions íntegres de Poemes civils i El saltamartí, ha estat concebut d'acord amb una disposició material que, en la paginació mateixa, reflecteix el joc de contrastos, diàlegs entre textos que es desmenteixen o s'enriqueixen en ser posats en relació, i les investigacions espacials, que defineixen aquesta zona brossiana. Un pròleg, extens i valuós, d'Arthur Terry, ressegueix amb extrema lucidesa tota la trajectòria de Brossa, des de la seva arrel mateixa i particularment en el període posterior a Poesia rasa."

(Extret de la contraportada)