Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Coberta del primer volum de l'edició d'Edicions 62.
Coberta del segon volum de l'edició d'Edicions 62.

Poesia rasa.

Pròleg de Manuel Sacristán. Primer volum de poesia completa. Inclou els llibres Fogall de sonets (1943-48), Romancets del Dragolí (1948), Sonets de Caruixa (1949), Em va fer Joan Brossa (1950), Odes rurals (1951), Cant de topada i victòria (1951), El tràngol (1952), Catalunya i selva (1953), Cant (1954), Festa (1955), El pedestal són les sabates (1955), Interluni (1955), Poemes de París (1956), El poeta presenta quinze pantomimes (1956), Els entrebancs de l'univers (1956), Vint-i-una odes, uns goigs, una dansa i un sonet (1958) i Avanç i escampall (1957-59).

Altres edicions:

  • Poesia rasa I: 1950-55. Barcelona: Edicions 62, 1990.
  • Poesia rasa II: 1955-59. Barcelona: Edicions 62, 1991.


  • * * *

    "Joan Brossa és paradigma alhora d'avantguardisme i d'anacronisme: celebrat per uns, mentre d'altres li neguen el pa i la sal, és desconegut per la majoria de lectors. A això ha contribuït el seu personal desinterès per la publicació, fins al punt que de la seva abundantíssima obra només n'han estat publicats aspectes molt parcials. Poesia rasa aplega disset llibres de poesia de Joan Brossa, triats pel propi autor i escrits entre 1943 i 1959. Els editors estan convençuts que Joan Brossa ocupa, per la seva potència verbal, pel seu arrelament popular, pel seu afany d'investigació i per la coratjosa alegria, un lloc eminent en la història de la nostra literatura, i creuen que Poesia rasa quedarà com un dels llibres fonamentals de la poesia catalana del segle XX. Precedeix aquest recull un assaig del professor Manuel Sacristán, titulat 'La pràctica de la poesia'."

    (Extret de la contraportada de l'edició d'Ariel)