Autors i Autores

Joan Brossa
1919-1998

Al rus

Aquest llistat no conté les traduccions aparegudes en antologies, diaris, revistes o catàlegs. Per a una relació exhaustiva de les traduccions de l'obra de l'autor, adreceu-vos a la Fundació Joan Brossa.

  • Xyah Apocca [Em va fer Joan Brossa]. Moscou: CTNXN, 2005. (Trad. Marina Rusova)