Autors i Autores

Jordi Pàmias

Coberta del llibre La veu de l'àngel.

Comentaris sobre l'obra La veu de l'àngel.

D’aquesta manera arribem al tercer llibre del volum, La veu de l’àngel. El llibre s’obre amb una secció titulada, de manera ben explícita, “Bellesa antiga”. Aquí ens trobem amb referències a la Bíblia, a la mitologia (recordem el Terra, mite, àngel del títol) i a la literatura clàssica. D’Ariel a Corot, d’Apol·lo als elements bíblics. Pàmias comença amb Ulisses i prossegueix amb Apol·lo i Dionís. El poema Dionís té un gran interès per copsar els dos costats de Pàmias: el fosc i l’harmònic. Ell, com l’últim Maragall, vol tendir a Apol·lo, a l’equilibri. I contradiu Nietzsche.

A la següent secció, “Casa en penombra”, tornem a la casa de Guissona, a l’erotisme i a la terra aspra. Justament el poema Alzines resumeix, de manera dura, gairebé brutal, la sensació de fer-se gran. Això connecta amb el poema Paraules, de la secció veïna, que comença amb un vers fenomenal: “Fer-se vell és callar i viure a la intempèrie”.

El llibre es clou amb elements bíblics. Vull referir-me al poema Èxode, en què fa un paral·lelisme entre l’enyor dels vells israelites i l’enyor propi del poeta. El cansament i el desig alhora. Podríem dir que aquesta conjunció defineix perfectament els últims llibres de Pàmias: record i enyor, espurna i fatiga, curiositat i desencís.

El volum acaba amb el poema El missatger, en què apareix Joan Baptista. A Sant Joan el recordem, entre altres coses, per aquesta frase bíblica de l’Evangeli segons sant Mateu: “el qui ve darrere meu és més poderós que no pas jo, que no sóc prou digne de portar-li les sandàlies”. Doncs bé: darrere meu –i darrere nostre–, ja ho sabeu, ve Jordi Pàmias, rejovenit i etern. I no cal dir que el poeta és molt més poderós que no pas jo, que no sóc prou digne de portar-li les sandàlies. Ni tampoc, no cal dir-ho, la bata florejada.