Autors i Autores

Pere Martí i Bertran

Coberta d'En Griset aventurer (2000).

En Griset aventurer.

Pla lector

Il·lustracions de Núria Tomàs. Llibre recomanat per a lectors a partir dels 10 anys, cursos més apropiats: 5è i 6è de Primària. 2a edició: 2003.

Així com En Griset, la primera novel·la de la sèrie, és una obra clarament realista, En Griset aventurer l'hem d'incloure en el gènere fantàstic de tradició oral i, dintre d'aquest, en els subgèneres d'animals personificats i d'aventura. Els animals personificats, que deriven de les faules i que s'han utilitzat sovint per representar la societat humana, són molt abundants en la literatura infantil i juvenil i aquí en tenim un nou ús: l'autor fa servir els contes i les rondalles tradicionals per acostar-los als lectors joves d'avui, tot recreant-ne alguns aspectes i actualitzant-ne d'altres, conscient que un llegat literari tan important s'ha d'anar transmetent a les noves generacions. En aquest cas l'arrel popular de l'obra es veu accentuada en els recursos de tota mena que l'autor fa servir, la majoria lligats a la cultura popular i al folklore: supersticions, endevinalles, cançons, enigmes, anagrames...

L'aventura també és a la base de l'obra, com insinua el títol. En Griset, esperonat per altres animals aventurers de novel·la i de pel·lícula, decideix que ha de viure les seves pròpies aventures i per això se'n va a córrer món.

(Pere Martí. En Griset aventurer: Pla lector. Barcelona: Alfaguara/ Grup Promotor, 2003)