Autors i Autores

Pere Martí i Bertran

"Pere Martí i Bertran", Cornabou. Revista de Literatura Infantil i Juvenil, 2002

Què és per a tu la literatura infantil i juvenil?
—Faria meva una definició d'en Pep Albanell que em sembla d'allò més apropiada: aquella literatura que també poden llegir els nens/joves. És a dir, aquell conjunt de textos literaris de qualsevol gènere pensat especialment per als infants i joves.

Creus que en general aquest àmbit literari té el tractament que es mereix des dels mitjans de comunicació?
—Ni de bon tros. Com a exemple contundent, només cal veure l'atenció que van dedicar al II congrés de literatura infantil i juvenil celebrat a Vilafranca. És clar que també es pot mirar la periodicitat, espai, etc. que dediquen a autors, llibres etc. tant els mitjans audiovisuals com els escrits.

Què opines de l'expectació que provoquen les obres bestseller, generalment importades i influïdes per la promoció prèvia dels grans mitjans?
—Crec que són necessàries i acompleixen el seu paper, com en qualsevol altra cultura. El que em sembla greu és que se'n facin edicions/traduccions tan nefastes com algunes que tots coneixem.

Creus que les lectures dels joves han de ser obligatòries dins de la seva etapa escolar i acadèmica?
—Alguna sí, per tenir alguns referents de discussió comuna en el grup-classe. però aquesta obligatorietat, no ha de ser mai imposada pel departament d'ensenyament, fora que no ens vulguem carregar, entre altres coses, la diversitat, l'autonomia dels centres i una indústria tan dinàmica com la del llibre infantil i juvenil.

Com valores la literatura catalana per a joves actual?
—En general positivament: tenim varietat, nivells diversos de qualitat (com en la majoria de literatures) i dinamisme (industrial, associatiu...). Com a negatiu trobo que produïm massa, que depenem massa de les traduccions en àmbits com els coneixements i ara ja els àlbums infantils i juvenils i encara que es valora massa poc en la nostra societat.

Alguna temàtica especial apareix sovint en la teva obra?
—En general hi solen tenir un paper destacat els animals. També té, ara com ara, un marcat to realista.

Com veus el progressiu ús d'internet per part dels joves en relació al coneixement i la difusió dels autors i la seva obra?
—Positiu i cada vegada més utilitzat. La gent que treballem en el món de l'ensenyament en som ben conscients. Ara, cal ensenyar-los a utilitzar-lo.

(Andreu Sotorra. "Pere Martí i Bertran", Cornabou. Revista de Literatura Infantil i Juvenil, online, 2002)