Autors i Autores

Manuel Milà i Fontanals
1818-1884

Coberta de la primera edició de De los trovadores en España. Estudio de lengua y poesía provenzal (1861).
Coberta de Ressenya històrica i crítica dels antics poetes catalans (1865).
Portada del primer volum de Obras completas del Doctor D. Manuel Milá y Fontanals (1888).
Coberta de l'estudi d'Antoni Rubió i Lluch Manuel Milà i Fontanals: notes biogràfiques i crítiques (1918).

Obra

Poesia

Traduccions realitzades per l'autor/a

Obres completes

Estudis sobre l'autor/autora