Autors i Autores

Vicent Penya

Llibres col·lectius

  • Cabal, valencià per a adults [a cura de Josep-Vicent Mas]. València: Nau Llibres, 1992.
  • Balanç i perspectives de la promoció del valencià. València: Generalitat Valenciana, 1995.
  • Històries a la llum del cresol. Meliana: Edicions Cardells, 1998.
  • Aigua roja. Crims al balneari. Barcelona: La Vorera, 1999.
  • Els escriptors valencians i la llengua literària [a cura d'Emili Casanova i Gabriel Garcia Frasquet]. Gandia: CEIC Alfons el Vell, 2009.
  • Música i versos. La setmana de la infància, 1936 i 2016 [a cura de Cristina Escrivà]. València: Societat Coral el Micalet, 2016.
  • Cançons laiques per a la infància del segle XXI [a cura de Cristina Escrivà]. València: Societat Coral el Micalet, 2017.


  •