Autors i Autores

Vicent Penya

Mireieta busca les notes.

El tio Pep, l'oncle de Mireieta, ha perdut les notes d'una cançó de l'horta. Tots dos viuen a l'illa més menuda de la Mediterrània i cultiven els arbres més preciosos de la rodalia. Mireieta ha de tornar l'alegria al seu oncle i als camps de l'illa, i per això ha d'anar a la recerca de les notes de la cançó. Pel camí es trobarà amb molts amics que l'ajudaran i l'encoratjaran a trobar-les.