Autors i Autores

Joan Perucho
1920-2003

Portada del llibre Els morts.

Poesia

Amb hermetisme

"He vist dolços amors
com besades funestes.

He vist rialles clares
com odi macilent.

He vist, de prop, la vida
com secreta rialla.

Us deixaré aquests versos:
la sang em sobreviu."

Sense hermetisme

"He vist dolços amors
i besades funestes.

He vist rialles clares
i un odi macilent.

He vist, de prop, la vida,
la naixença de l'home.

Ara tan sols demano
la pau per als meus fills."

(Del llibre El Mèdium)

* * *

Ramon Rogent

"Fou el meu gran amic de joventut arriscada
en aventures intel·lectuals entrevistes.
Fou generós en tot: en la seva pintura,
en les seves idees, en els amics que l'estimaren.
La seva mare era anglesa, i de tracte lleugerament
britànic,
i veig la seva germana, Fifí, que es casà
amb un dels nois Serra, els ceramistes.
Ramon es maridà amb la Montserrat, que,
una vegada mort (després de ser rebut per Picasso),
en féu un culte perpetu. Ell restà sempre en la vida
de tots, que el recordem i estimem cada dia.
Hom diu que la vida dels elegits dels déus és curta,
però la vida es perllonga ara en els seus quadres."

Frederic Mompou

"Sorgia amb un aire més espiritualitzat que el seu germà,
però des de la mateixa delicadesa d'intencions
i amb una divagació d'ocell rara i distant;
escortat der Nani Valls i Xavier Montsalvatge
(els dos deixebles que l'estimaren sempre),
la seva música triomfà a través del món
bo i projectant l'esperit, avar i poètic, de Catalunya."

(Del llibre Els morts)

* * *

La meva mort sense la literatura

"Tot davalla i cau
així com Catalunya s'endinsa
en el suïcidi.
Per no veure-ho,
aniré a morir-me
a Medina del Campo,
poble que fou de la meva mare,
i que no té hedonismes
ni immigracions que marginin
la llengua i alliberin
del treball, dels fills, de la família."

(Del llibre La darrera mirada)