Autors i Autores

Agustí Pons i Mir

Altres llibres

  • Homes, terres, paisatges. Catalunya vista pels seus escriptors i artistes. Barcelona: Editorial HMB. Caixa d'Estalvis de Barcelona, 1981 [Selecció de textos per Agustí Pons. Selecció d'il·lustracions per Pilar Parcerisas. Pròleg de Daniel Giralt-Miracle].
  • Pompeu Fabra, la llengua moderna, dins Homenatge a Pompeu Fabra (1868-1948). Fidelitat a la llengua nacional. Biografia. Antologia. Bibliografia. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, 1998.
  • I de sobte, Tarradellas, de Carles Sentís. Barcelona: La Campana, 2002 [llibre de Carles Sentís, amb la col·laboració d'Agustí Pons].
  • La Barcelona dels tramvies i altres textos, de Nèstor Luján. Barcelona: Meteora/Ajuntament de Barcelona, 2015 [selecció d'articles, dietari i apunts a cura de Jordi Amat i Agustí Pons].