Autors i Autores

Joan Puig i Ferreter
1882-1956

Memòries [Josep Maria de Sagarra]

"Puig i Ferreter havia estrenat obres com La Dama enamorada, La Dama alegre i El gran Aleix, que ens emocionaren extraordinàriament per la seva força i la seva alenada poètica. Amb Gueridó i Francina havia volgut fer una cosa tendra, apassionada i elegant al mateix temps, però la comèdia li quedà als dits; no aconseguí portar-la a l'escenari, i el que hi dugué morí sense pena ni glòria."

(Josep Maria de Sagarra. Memòries. Barcelona: Aedos, 1964, p. 743)