Autors i Autores

Joan Puig i Ferreter
1882-1956

Pròleg a Aigües encantades [Guillem-Jordi Graells]

"[Aigües encantades] és un al·legat político-social i individualista [...] d'una innegable eficàcia i teatralitat, en una obra compromesa a la qual la desaparició de les circumstàncies immediates denunciades -desaparició relativa- no treu força ni validesa. Hem insinuat un altre punt bàsic: l'individu en oposició oberta, en conflicte, amb la societat. [...] Ningú ha assenyalat, però, el que ens sembla model evident i directe d'Aigües encantades. Ens referim a Un enemic del poble. Les semblances, fins i tot identitats, entre ambdues obres, passen de la simple influència o inspiració. No volem dir amb això que Puig plagiés l'obra d'Ibsen, ni que en fes una adaptació casolana, comprensible i manipulada. Ens sembla que la paraula "model" és prou justa i definitòria."

(Guillem-Jordi Graells. Pròleg a Aigües encantades. Barcelona: Edicions 62, 1973, p. 19-20)