Autors i Autores

Joan Puig i Ferreter
1882-1956

Puig i Ferreter i El cercle màgic [Xavier Fort i Bofill].

"No caldria dir que Janet Masdéu, personatge principal d'El cercle màgic, és Puig i Ferreter mateix, que tingué cura de crear-se, en aquesta novel·la, una família fictícia que ell, en realitat, no tingué mai; amb tot, les figures de Joan Masdéu i Teresa -els seus pares-, de l'oncle Hipòlit, de Rosalia, són extretes de l'observació psicològica aguda de l'autor sobre tipus humans que existeixen a tots els pobles de Catalunya". [...] "El cercle màgic cal que sigui considerada com una de les novel·les més importants de Puig i Ferreter, a desgrat que hi alternin passatges d'altíssima construcció literària amb d'altres de mediocres i fins i tot vulgars. És el risc que comporta el fet de convertir la matèria i l'anècdota autobiogràfica en substància literària, de prendre com a font d'imaginació la vida mateixa i ésser-hi fidel fins a la darrera conseqüència."

(Xavier Fort i Bofill. Puig i Ferreter i El cercle màgic. Barcelona: Proa, 1975, p. 10-11 i 18)