Autors i Autores

Joan Puig i Ferreter
1882-1956

Història de la literatura catalana [Carme Arnau].

"Els seus models literaris aniran evolucionant i seran: Gorki i Dostoievski, en els seus inicis, i Proust, en la postguerra. Una obra de permanent interès per a l'autor fou El Quixot, profusament citada en diaris i novel·les, amb els seus dos personatges centrals que representen la lluita tensa i permanent que mantingué Puig entre els dos components antagònics de l'home: l'espiritual i el material."

[...] El fil conductor d'El pelegrí apassionat són les aventures, preferentment polítiques i amoroses, de Janet Masdéu, al voltant i en funció del qual s'agrupen més de dos-cents personatges inventats o pouats de la vida real. Però, paral·lelament a l'itinerari de purgació i perfeccionament de Janet, que es clou amb una mort exemplar, avança el de l'autor, Puig i Ferreter, el d'aquest a través de la seva obra."

(Carme Arnau. "Crisi i represa de la novel·la", dins d'Història de la literatura catalana Barcelona: Ariel, 1987, vol. 10, p. 36 i 44)