Autors i Autores

Montserrat Roig
1946-1991

Coberta del llibre L'autèntica història de Catalunya.

L'autèntica història de Catalunya

Aquest llibre té la caracteristica singular d'haver-se publicat primerament en japonès. La idea de fer un llibre sobre la història contemporànea de Catalunya per el públic japonès va néixer a l'estiu de 1988, durant una de les moltes visites que el senyor Fram Kitagawa ha fet al nostre pais. El projecte es va perfilar quan el senyor Kitagawa, gràcies a Mariona Sanahuja,va entrar en contacte amb la personalitat de Francesc vila "Cesc", i va conèixer la seva tasca de ninotaire durant un període ben significatiu de la història recet de Catalunya. Un cop examinat el material gràfic excepcional de Cesc, integrat pels acudits apareguts (o prohibits) al llarg de més de trenta anys en els diaris catalans, es va estudiar quin podria ser l'escriptor més idoni per completar, en forma escrita, el relat de la història recent de Catalunya durant el període 1938-1988. Calia, òbviament, una persona amb un estil àgil i clar i amb molta experiència en l'àmbit periodístic. I per aquestes raons fou escollida l'escriptora Montserrat Roig.