Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Coberta del llibre Ensenyar la llengua.

Ensenyar la llengua.

Aquesta obra exposa amb claredat els reptes i les dificultats que amenacen la supervivència del català, però també rebat amb contundència els tòpics més cofoistes i desemmascara els prejudicis a l'hora de viure amb normalitat en català. Ensenyar la llengua recull també tres conferències que l'autor va fer en castellà a públics de Madrid, Washington i Sant Petersburg per donar-los a conèixer la realitat de la llengua catalana, escrits que constitueixen un model de discurs desacomplexat sobre la identitat lingüística del nostre país. En definitiva, Joan Solà ens ensenya que parlar el català sense embuts és la millor manera d'ensenyar la llengua.