Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Coberta del llibre Plantem cara.
Coberta del llibre Com es fa una sintaxi normativa.
Coberta del llibre Sintaxi generativa catalana.
Coberta del llibre L'obra de Pompeu Fabra.

Obra

Crítica literària o assaig

 • Estudis de sintaxi catalana. Barcelona: Edicions 62, 2 vols., 1972-1973. (Vol I: 2ª ed., 1973; 3ª ed., 1980; 4ª ed., 1985 / Vol II: 2ª ed., 1978; 3ª ed., 1982; 4ª ed., 1993)
 • A l'entorn de la llengua. Barcelona: Laia, 1977. (2ª ed., 1984)
 • Del català incorrecte al català correcte. Història dels criteris de correcció lingüística. Barcelona: Edicions 62, 1977. (2ª ed., 1985)
 • Pompeu Fabra, Sanchis Guarner i altres escrits. València, Eliseu Climent, 1984.
 • Problemàtica de la normativa del català. Actes de les Primeres Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa [amb M. Teresa Cabré i Castellví, Joan Martí i Castell, i Lídia Pons i Griera]. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1984.
 • Sintaxi generativa catalana [amb Sebastià Bonet]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986. (Reimpressió, 1988)
 • L'obra de Pompeu Fabra. Barcelona: Teide, 1987. (2ª ed., 1991)
 • Qüestions controvertides de sintaxi catalana. Barcelona: Edicions 62, 1987. (2ª ed., 1989; 3ª ed., 1994)
 • Actes de les Segones Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa [amb M. Teresa Cabré, Joan Martí i Lídia Pons]. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987.
 • Tractat de puntuació [amb Josep M. Pujol]. Barcelona: Columna, 1989. (2ª ed., 1990; 3ª ed.-reimpressió, 1990; 4ª reimpressió, 1992)
 • Actes de les Terceres Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa [amb Joan Martí i Lídia Pons]. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989.
 • Lingüística i normativa. Barcelona: Empúries, 1990.
 • Episodis d'història de la llengua catalana. Barcelona: Empúries, 1991.
 • Sobre lexicografia catalana actual. [Joan Solà (pròleg i edició)]. Barcelona: Empúries, 1992.
 • La llengua, una convenció dialèctica. Barcelona: Columna, 1993.
 • Sintaxi normativa: estat de la qüestió. Barcelona: Empúries, 1994. (2ªed., 1994; 3ª ed., 1997)
 • Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica [amb Albert Rico]. València: Universitat de València, 1995.
 • Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic [amb Josep M. Pujol]. Barcelona: Columna, 1995. (2ª ed., 1995; 3ª ed., 2000; 4ª ed. revisada, 2011).
 • Història de la lingüística catalana, 1775-1900. Repertori crític [amb Pere Marcet i Salom]. Vic: Eumo, 1998.
 • Parlem-ne. Converses lingüístiques. Barcelona: Proa, 1999.
 • L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge [Joan Solà (ed.)]. Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell, 1999.
 • La terminologia lingüística en l'ensenyament secundari. Propostes pràctiques [amb Jaume Macià Guilà]. Barcelona: Graó, 2000.
 • Gramàtica del català contemporani [amb Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya]. Barcelona: Empúries, 2002. (2a. ed. i 3a. ed., 2002 i 4a. ed. definitiva, 2008).
 • Ensenyar la llengua. Barcelona: Empúries, 2003.
 • Obres Completes de Pompeu Fabra. [a cura de Joan Solà i Jordi Mir]. Barcelona/València/Palma: Enciclopèdia Catalana S.A./Edicions 62/Edicions 3i4/Moll, vol. I, 2005; vol. II, 2006; vol. III, 2006; vol. IV, 2008; vol. V, 2007; vol VI, 2009; vol VII, 2010; vol. VIII, 2012; vol. IX, 2013.
 • Plantem cara [Neus Nogué (pròleg) i Helena Gonzàlez (índex)]. Barcelona: La Magrana, 2009.
 • Com es fa una sintaxi normativa. Criteris i exemples. Barcelona: Institut Ramon Llull, 2010.
 • Joan Solà. L'última lliçó. Parlaments polítics i acadèmics. Barcelona: Empúries, 2011.
 • Articles

Estudis sobre l'autor/autora