Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Portada del llibre Sintaxi normativa: estat de la qüestió.

Sintaxi normativa: estat de la qüestió.

El professor Joan Solà defensa en aquest llibre que «és necessària i urgent una revisió i actualització desapassionades i realistes de la sintaxi catalana». La llengua catalana presenta una quantitat molt nombrosa de construccions habituals que no consten en el codi normatiu o que hi consten només parcialment o que han estat fixades d'una manera no totalment convincent.

Tothom sap que «els dubtes i les incerteses en matèria sintàctica són... molt nombrosos entre els especialistes» i, per tant, encara més entre la majoria dels usuaris de la llengua. Sintaxi normativa: estat de la qüestió estableix una llista extensa de qüestions dubtoses, proposa, per a moltes d'elles, una solució i és un llibre alhora indispensable i assequible a qualsevol lector.