Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Coberta del llibre Parlem-ne.

Parlem-ne. Converses lingüístiques.

Joan Solà, especialista en normativa, en sintaxi i en història de la llengua catalana, ha anat oferint una sèrie de "converses lingüístiques" en les seves habituals col·laboracions a la premsa. Amb un estil amè, de conversador estimulant i d'investigador rigorós, Solà tracta aspectes dubtosos, nous o no prou clars, com ara paraules de moda, jocs lingüístics de la publicitat, la presència de girs castellans, el paper del corrector, el sexisme del llenguatge i disputes puntuals: entre cava i xampany, xapa i tap corona o entre sisplau i si us plau. Sempre amb claredat, però fugint d'essencialismes i de visceralitats.

El recull aplega uns cent cinquanta articles publicats al Diari de Barcelona (fins al número 11) i a l'Avui (des del número 12) des de principis del 1990 fins al final del 1997.