Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Portada d'un dels tres volums que componen la Gramàtica del català contemporani.

Gramàtica del català contemporani

La Gramàtica del català contemporani ofereix una visió completa de la llengua catalana i del seu funcionament. L'obra, publicada per l'editorial Empúries, consta de tres volums, que sumen un total de 3.616 pàgines, i ha estat elaborada per cinquanta-sis especialistes dels diferents territoris de parla catalana, sota la direcció de Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya. S'obre amb una presentació general de la llengua catalana, i es tanca amb un índex de matèries que permet localitzar tant conceptes com mots estudiats en el gros de la gramàtica, dividit en tres parts: fonètica i fonologia (onze capítols), morfologia (deu capítols) i sintaxi (trenta-un capítols).