Autors i Autores

Fina Anglès i Soronellas

Codolenc, el gegant.

Consulta l'obra en línia

Edat: A partir de 10 anys
Proposta didàctica de Fina Anglès i Clara Pulido en línia

Codolenc, el gegant és un llibre que fonamentalment té dos valors per als alumnes de les edats compreses en el cicle superior d'Educació Primària: el món fantàstic però vehiculat mitjançant un personatge que els ès molt proper i que forma part del seu ambient festiu, i el món de les relacions humanes, concretament l'amistat.

Redactat amb cura i amb la intenció clara de fixar lèxic, es proposa de recuperar per a la memòria un món proper però ja passat i també, de fer arribar a l'aula el món de la cultura tradicional. La figura d'un gegant, generalment ben rebuda per alumnes d’aquestes edats, és una molt bona eina didàctica per aconseguir aquesta finalitat.

L'ampli ventall de propostes que presentem obeeix a la voluntat que el docent trobi per a cada un dels seus alumnes allò que li pugui tenir mès interès i que en definitiva el procés d'aprenentatge sigui una aventura feliç compartida amb el Codolenc, un gegant amic.