Autors i Autores

Fina Anglès i Soronellas

Coberta del llibre Guia de l'Aleixar.
Coberta del llibre L'Aleixar.
Fina Anglès amb Joan-Miquel Ventós en presentar el seu primer llibre, Guia de l'Aleixar. L'Aleixar, novembre de 1983.

Recerca i divulgació

  • Guia de l'Aleixar [Amb J. M. Ventós]. Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Col·lecció "Els llibres de la Medusa", núm. 22, 1983. (Pròleg d'Albert Manent). 2a edició, l'Aleixar, Ajuntament de l'Aleixar, 1985.
  • Folklore paralitúrgic a l'Aleixar. Dins L'Aleixar 8è centenari (1184-1984). Recull d'activitats. L'Aleixar: Consell Executiu i Àmbits de Treball del 8è centenari, 1986.
  • Jaume Soronellas Ferran IN MEMORIAM – fons biblioteca particular i dibuixos. Dins X anys de Jornades Culturals CEIP Teresa Salvat Llauradó, L'Aleixar 1995-2004. Recull de conferències, exposicions i activitats. L'Aleixar: AMPA CEIP Teresa Salvat Llauradó, març 2004.
  • L'Aleixar [Amb J. M. Ventós]. Tarragona: Cossetània Edicions, Col·lecció La Creu de Terme, núm. 25, 340 pàg., 2004.
  • Cognoms i noms aleixarencs medievals i contemporanis. Dins X anys de Jornades Culturals CEIP Teresa Salvat Llauradó, L'Aleixar 1995-2004. Recull de conferències, exposicions i activitats. L'Aleixar: AMPA CEIP Teresa Salvat Llauradó, març 2004.
  • Miscel·lània aleixarenca. Dins Amb reconeixença i de vós. Miscel·lània en homenatge a Albert Manent i Segimon amb motiu dels 75 anys. L'Aleixar: Ajuntament de l'Aleixar, 2005.