Autors i Autores

Fina Anglès i Soronellas

A Tarragona. amb Ramon Puig, José Corredor-Matheos, Conxita Oliver, Josep Mir -fill de Joaquim Mir-, Berna Marina i Joan Gil (abril 2003). Fotografia: Miquel Nadal.
Fina Anglès fent la Ruta Mir/Manent amb Teresa Camps, especialista en Joaquim Mir, el pintor Carles Pujol Cullell i el grup Xino-Xano dels Lluïsos de Gràcia (maig 2017) Fotografia: Jaume Serrano.

Treballs de Camp sobre pintura

  • Joaquim Mir al Camp de Tarragona. Treball de camp i documentació i assessorament de contingut d'un vídeo per a l'exposició organitzada amb el mateix títol a Barcelona. Comissària: Teresa Camps i Miró. Realització: Lateco, SA. Obra Cultural de la Caixa de Pensions i de Barcelona. Barcelona: 1991.
  • Joaquim Mir al Camp de Tarragona, de Francesc Miralles. Treball de Camp. Barcelona: Diputació de Tarragona, Museu d'Art Modern, Columna, 1998. 2a. edició revisada i ampliada. Diputació de Tarragona, Museu d'Art Modern, Viena edicions, 2008.
  • Dibuixos de Joaquim Mir: la confidència de l'artista. Treball de camp preparatori de l'exposició. Comissari: Joan Gil. Tarragona, Fundació Caixa Tarragona, 2003.