Com us podeu associar a l'AELC?

Us hi podeu associar mitjançat aquest formulari.

Socis de ple dret
Podran formar part de l'Associació, com a socis de ple dret, totes les persones autores d'obres de creació literària, de traduccions, de guions, d'adaptacions, d'edicions literàries, d'assaig i de crítica literària, de llibres tècnics i de text i, en general, tots aquells escriptors i escriptores que utilitzin el català com a forma d'expressió. Quota anual de soci de ple dret: 60 euros.

Socis adherits
Podran formar part de l'Associació, amb la condició d'adherits, els hereus d'escriptors en llengua catalana traspassats, sempre que puguin demostrar documentalment la seva condició de titulars del llegat literari.

També podran formar part de l'Associació amb la condició d'adherits aquelles persones que, sense complir els requisits dels socis de ple dret, manifestin la voluntat de formar part de l'Associació per haver encetat camí literari, i vinguin avalats per dos socis de ple dret. Els menors de 30 anys estan exempts de pagament de quota, i a partir d'aquesta edat, en pagaran la meitat. Quota anual de soci adherit: 30 euros / menors de 30 anys gratuïta.

Deu raons per a associar-s'hi

1. L’AELC vetlla pels vostres interessos professionals. Si teniu preguntes o dubtes davant de qualsevol situació contractual derivada de l’escriptura trobareu un servei gratuït d’assessoria jurídica.

2. L’AELC treballa pels drets d’autor. Us facilita els models de contracte vigents d’autoria, traducció, col·laboració o altres, i us proposa barems davant l’activitat professional que desenvolupeu (coordinacions, escrits, conferències, taules rodones, recitals...).

3. A través de les juntes territorials, l’AELC organitza trimestralment activitats i cicles literaris en tots els territoris de parla catalana.

Si en sou soci podeu ser-ne protagonista i participar en els debats oberts i actuals de la literatura. Això us permet conèixer directament altres escriptors i escriptores i trobar espais literaris de caire ben divers per tot el territori de parla catalana.

4. Pioner en la xarxa, l’AELC és un dels webs literaris més potents i actius. Visqueu on visqueu, a través de l’àrea dels socis de www.escriptors.cat podreu donar a conèixer la vostra obra i la vostra activitat literària a tota la xarxa.

5. L’AELC potencia periòdicament espais de discussió de temes literaris. Tindreu una presència activa en la vida associativa, podreu participar en debats i expressar la vostra opinió. També podreu activar altres temes d’interès a les llistes de distribució, o publicar actes a l'Agenda de l'AELC, propis o aliens.

6. L’AELC esperona el debat i la discussió derivada de l’exercici de la traducció. Cada any podeu participar en el Seminari sobre la Traducció a Catalunya o trobar la complicitat i la resposta a temes específics sobre la traducció a través de les llistes de distribució.

7. L’AELC organitza periòdicament un Congrés sobre la Literatura Infantil i Juvenil. Si escriviu per a infants i joves, a la secció de literatura infantil i juvenil hi trobareu l’espai de complicitat necessari.

8. L’AELC té el repertori d’autores i autors més ampli existent en xarxa. Consulteu-ne les pàgines a: www.escriptors.cat/autors.php. Sigui quin sigui el gènere literari que conreeu, podeu solicitar-ne una. També manté, juntament amb l'organització Memoro el projecte Lletres i Memòria, on es recullen tot d’entrevistes en format vídeo a escriptors i escriptores veterans en llengua catalana i associats a l’AELC, els quals donen testimoni de les seves vides i la seva obra.

9. L’AELC té una àmplia gamma de publicacions periòdiques que rebreu puntualment o que podeu consultar on line: els «Quaderns Divulgatius», la col·lecció «Retrats» o la Notícia bibliogràfica, entre d'altres. També us informa de premis, convocatòries d'ajuts, de beques i d’altres maneres de promocionar la vostra obra.

10. L’AELC tramita directament la inscripció a CEDRO i vetlla per la retribució i la liquidació periòdica dels vostres drets d’autor derivats de la còpia privada o el préstec bibliotecari. També us facilita la gestió de la declaració de la renda a un cost reduït.