Autors pensionistes i Estatut de l'artista

Informacions d'interès per als autors que han de compatibilitzar la percepció d’ingressos per activitats literàries amb la prestació d'una pensió. Informacions d'interès sobre la històrica reivindicació d'un estatut del treballador específic per a autors i artistes.

Els socis de l'AELC tenen dret a consultar gratuïtament el gestor o l'advocat de l'Associació sobre qualsevol dubte de tipus professional.

· S'aprova l'informe de la Subcomissió Parlamentària per al desenvolupament de l'Estatut de l'Artista, juny de 2018.
· Es presenta el document marc per a l'elaboració de l'Estatut de l'artista, juliol de 2017.
· El Parlament de Catalunya aprova una moció sobre el llibre i els creadors, juny de 2017.
· Seguir Creando urge al Gobierno a resolver la grave situación de los autores jubilados, Plataforma Seguir Creando, 8 de juny de 2017.
· Autores jubilados vuelven a reclamar al Gobierno que les devuelva su dinero, El Periódico, 8 de juny de 2017.
· La pelea definitiva de los creadores para cotizar a la Seguridad Social, El País, 17 de març de 2017.
· Es crea una subcomissió al Congrés espanyol per a la creació d'un Estatut de l'Artista, 15 de febrer de 2017.
· Méndez de Vigo anuncia un plan para que el creador cobre aunque se jubile, El País, 29 de novembre de 2016.
· La Defensora del Poble dóna la raó als creadors pensionistes, AELC, 6 de setembre de 2016.
· L'Ajuntament de Barcelona reclama a l'estat que corregeixi la situació dels autors pensionistes, AELC, 23 de març de 2016.
· Els sèniors, castigats, El Punt Avui, 19 de març de 2016.
· Congreso aprueba paquete de medidas para apoyar a profesionales de la Cultura, La Vanguardia, 17 de març de 2016.
· El Congrés dels Diputats dóna suport majoritari a les reivindicacions dels autors pensionistes, AELC, 17 de març de 2016.
· La plataforma «Continuar creant» es reunirà amb el secretari d'Estat de Cultura, AELC, 9 de febrer de 2016.
· El president del Congrés dels Diputats, Patxi López, es reuneix amb la plataforma «Continuar creant», AELC, 3 de febrer de 2016.
· El conflicto de las pensiones sacude a la literatura española, Guillermo Altares, El País, 21 de gener de 2016.
· El Estado jubila a los escritores, Josep Massot, La Vanguardia, 16 de gener de 2016.
· Autors jubilats amb ingressos per a activitats professionals, AELC, 7 de gener de 2016.
· Inventari de jubilacions, Màrius Serra, La Vanguardia, 4 de gener de 2016.
· Declaració conjunta entitats i associacions: «Pel dret a continuar creant», 23 de novembre de 2015.
· Jubilació i percepció d’ingressos per activitats literàries, Butlletí de l'AELC, octubre de 2014.

És possible realitzar alguna activitat si s'està a l'atur o cobrant una pensió de jubilació?

· Descarregueu un quadre amb informació sobre les possibilitats de compatibilitzar la pensió de jubilació i treball, en aquest enllaç.

En situació d’atur o amb una pensió de jubilació no es pot estar donat d’alta d’activitat a Hisenda. Per tant, per fer alguna activitat cal estar donat d’alta a Hisenda i això és incompatible amb el cobrament de cap tipus de prestació.

Tanmateix, només hi ha l’obligació de donar-se d’alta a Hisenda quan l’activitat sigui reiterada i repetitiva i s’obtinguin uns ingressos anuals superiors als 3.000 €.

La Seguretat Social obliga a donar-se d’alta del règim que correspon (normalment és el de treballadors autònoms) als contribuents que tinguin uns ingressos anuals superiors al Salari Mínim Interprofessional (l'any 2016 ha estat de 9.172,80 euros; el 2017 de 9.906.40 euros i el 2018 de 10.302,60 euros). Tenen l’obligació els contribuents que facin activitats professionals, cursos i conferències o qualsevol altra que impliqui una activitat laboral o professional. No s’inclouen els corresponents a salaris que ja cotitzen pel Regim General o pensions del Sistema de Seguretat Social. Tampoc es comptabilitzen els corresponents als drets d’autor d’obres escrites amb anterioritat a la jubilació, en el cas que el contribuent ja estigui cobrant la pensió de jubilació.

Així, doncs, si s’està cobrant la pensió de jubilació i s'obtenen ingressos anuals superiors al Salari Mínim Interprofessional, la Seguretat Social obliga a donar-se d’alta com a cotitzant, cosa que significa que es deixarà de percebre la pensió durant el temps que s’estigui donat d’alta.