Autors i Autores

Xavier Hernàndez Ventosa

Coberta del llibre Com la terra vol la pluja.

Com la terra vol la pluja.

L'Albert comença a fer teatre amb un grup amateur.

A ell mai no se li havia acudit pujar a un escenari, però el director l'insisteix i s'ho agafa com un repte personal.

Després, assaig rere assaig, l'Albert haurà de vèncer dues dificultats: les que implica posar en escena una ficció, i unes segones, reals, amb què és que a ningú, a ell sembla reptar-lo la vida.