Autors i Autores

Vicent Salvador
1951-2023

Coberta d'Els arxius del discurs.

Els arxius del discurs. Episodis valencians d'història social de la llengua i la literatura.

El llibre aplega un seguit d'estudis de l'autor sobre diversos aspectes de la història de la llengua i la literatura catalanes al País Valencià, amb una panoràmica de la disciplina i dels seus mètodes de treball i amb unes aplicacions a temes i autors com ara la literatura dialectal, la recepció del Romanticisme, el paper de Teodor Llorente en la Renaixença valenciana, el sainet popular o bé el cas de la revista Gorg en el panorama valencià del tardofranquisme.