Autors i Autores

Vicent Salvador
1951-2023

Coberta de Figures i esbossos.

Figures i esbossos. Estudis sobre literatura valenciana contemporània.

Aquest llibre de Vicent Salvador i Liern (Universitat Jaume I de Castelló) vol participar en l'aposta per l'estudi del fenomen literari, que reclama una revaloració en el món actual. L'autor se situa en el context valencià de la segona meitat del segle XX i els inicis del present segle, a l'entorn d'unes figures destacades —Fuster, Estellés, Valor, Carmelina Sánchez-Cutillas i Manuel Garcia Grau principalment— i les analitza amb una mirada d'ampli abast travessada per interessos estètics, socials i educatius que apunten cap a la història literària recent però també cap a les preocupacions pel futur de la cultura.

(Sinopsi)