Autors i Autores

Jordi Teixidor
1939-2011

Coberta de David, rei (1986).

David, rei.

Obra estrenada el 1986 al Teatre Regina de Barcelona. Pròleg d'Àlex Broch.

"David, rei, premi Ignasi Iglésias 1985, ens mostra la frustració de tres personatges, frustració que pretenen sublimar a través del món de l'art, de l'òpera concretament, sense tenir en compte les seves possibilitats reals ni estar en condicions d'aconseguir-ho. Teixidor assaja en aquesta obra, tal com afirma Àlex Broch al pròleg que encapçala aquesta edició, 'de trencar l'espai de relació entre actor i públic. En un text que no té cap mena d'acotacions dramatúrgiques, l'autor mostra immediatament la ficció de la representació incorporant des de l'inici a l'espectador, que entra en una constant relació de diàleg amb l'escenari.' Entrecreuament de monòlegs paral·lels, canvis sobtats d'actitud en els personatges, diàlegs impossibles, fan de David, rei una veritable prova de foc per a un autor amb una ja tan extensa trajectòria dramàtica i obra reconeguda com és Jordi Teixidor."

(Text de la contraportada)