Autors i Autores

Jordi Teixidor
1939-2011

Coberta d'El drama, espectacle i transgressió (1989).

El drama, espectacle i transgressió.

"Podem preguntar-nos 'com és' un drama, i considerar quins elements el caracteritzen (personatges, faula, etc.), com s'estructura l'acció... i un llarg seguit de qüestions formals. Ara bé: tals qüestions tenen interès en la mesura que permeten de comprendre el fet culminant de la pràctica teatral, aquell per al qual el drama ha estat concebut i produït: la representació davant d'un públic.

Vist així, el centre d'interès de la dramatúrgia passa de la qüestió 'com és el drama' a la qüestió 'com funciona davant del públic'. Cal preguntar-se, doncs, en primer lloc, quins efectes produeix en el públic i, a continuació, què produeix aquests efectes, cosa que, sens dubte, només és explicable si es considera 'com és' el drama. Es retroben així les qüestions formals, però abordades des d'un punt de vista funcional. A partir d'aquest plantejament, Jordi Teixidor, amb una llarga experiència com a autor, actor i director, fa una aportació remarcable i insòlita en un terreny gairebé desèrtic de la nostra cultura teatral, el de la teoria dramatúrgica."

(Text de la contraportada)

* * *