Autors i Autores

Gerard Vergés
1931-2014

Estudis

  • [DD.AA]: Jo sóc aquell que em dic Gerard. Terres de l'Ebre: Petròpolis, 2010.
  • [DD.AA]: La poesia de Gerard Vergés. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili - Ajuntament de Cambrils, 2009.
  • GARCÍA MATEOS, Ramón: "La poesía de Gerard Vergés: El secreto rumor de la memoria", pròleg a La raíz de la mandrágora. Barcelona: La Poesía, señor hidalgo, 2005, p. 11-40.
  • SUBIRATS I SEBASTIÀ, Emigdi: Gerard Vergés i Príncep. Benicarló: Onada Edicions, 2012.