Autors i Autores

Gerard Vergés
1931-2014

Pròlegs

  • CALLAU, Joan: Aquell temps safir [pròleg de Gerard Vergés]. Barcelona: Columna, 1987.
  • CAMACHO, Tomàs: Ikebanes d'aire [pròleg de Gerard Vergés]. Barcelona: Clau d'Euterpe, 2000.
  • ESTELLÉS, Vicent: Antologia poètica [tria i pròleg de Gerard Vergés]. Barcelona: Edicions Proa, 1985.
  • FRANQUET I BERNIS, Josep Maria: L'immortal i altres poemes [pròleg de Gerard Vergés]. Tortosa: 1993.
  • MASSIP I FONOLLOSA, Jesús: Cendra vivent [pròleg de Gerard Vergés, epíleg d'Àlex Broch i dibuixos de Frederic Mauri]. Barcelona: Proa, 2002.
  • PERUCHO, Joan: La meva visió del món [pròleg de Gerard Vergés]. Tarragona: El Mèdol, 1998.
  • ROSALES, Emili: Els dies i tu [pròleg de Gerard Vergés]. Barcelona: Edicions 62, 1991.