Autors i Autores

Maria Teresa Vernet
1907-1974

Poemes I.

Aquest és el primer llibre editat que va sortir de Maria Teresa Vernet. Com ella mateixa explica en unes paraules introductòries, "aquest volum representa la meva obra poètica des dels meus primers assaigs fins tot l'any 1927. S'hi pot, doncs, seguir l'evolució d'un pensament poètic durant uns tres anys. És per això que no he volgut canviar ni un mot en alguns poemes que es troben ja ben lluny de les meves preferències actuals". Els seus versos, modernistes i sensuals, representen el despertar de l'autora a la seva posterior eclosió creativa. Tot i que va desenvolupar la seva faceta com a prosista, sobretot, novel·lista concretament, la poesia de Maria Teresa Vernet no té res de menor.